Publisert: 05. april 2017.   Endret: 16. juni 2017
Fagdag i Stjørdal m Møyfrid Kjølsdal (t.v) og Arve Almvik (t.h.) Foran sitter Arve Stoum og Andreas Evenhus  - begge avdelingsledere i rus og psykisk helse i Stjørdal kommune

RECOVERY I STJØRDAL: -Vi ser for oss en prosess der hver enkelt medarbeider er med på å få recovery inn i tjenestene. Det er ikke noe som kommer ovenfra, sier Arve Stoum og Andreas Evenhus. De har invitert NAPHA v/ faglige rådgivere Møyfrid Kjølsdal (tv.) og Arve Almvik (t.h.) til å lede fagdag for kommunens rus- og psykisk helsetjenester. Ved bordene diskuteres betydningen av recovery. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen)

 

Vil bli Nord-Trøndelags recovery-kommune

Vil bli Nord-Trøndelags recovery-kommune

På fagdag med NAPHA og Korus setter hver enkelt medarbeider i Stjørdal kommunes psykisk helse og rustjenester ord på hva de forbinder med Recovery. Sammen skaper de en ny felles faglig plattform.

-Recovery brer seg over landet, men er bare i starten i Trøndelag. Vi satser på å bli recovery-kommune i Nord-Trøndelag, sier Arve Stoum og Andreas Evenhus.

Stoum og Evenhus er avdelingsledere for rus- og psykisk helse i Stjørdal kommune, og har tatt initiativ til en fagdag for å få tjenestene til å samles om recoveryorientert praksis. Tilbudet i Stjørdal spenner fra lavterskel treffsted, til ambulant tjeneste, Rask psykisk helsehjelp, botilbud for ungdom og botilbud for voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer.

Fra ledelse til nyansatte

-Recovery handler om å se etter menneskers ressurser, ikke sykdom. Vi gleder oss til at tjenestene våre skal jobbe enda mer sammen med brukene ved å se på det positive som finnes, sier Stoum og Evenhus.

Stoum og Evenhus har støtte fra etatsledelsen med Hans Fredrik Selvaag, som ønsker å etablere recovery-tankegangen i kommunens tjenester som en grunnplattform.

Tiril Berg har sin aller første dag på jobb i Stjørdal kommune denne dagen. Hun er vernepleier og skal jobbe på tvers av tjenestene. Ved bordet hun sitter ved sammen med sine nye kollegaer fra ambulant tjeneste og Rask psykisk helsehjelp diskuterer de hva som er vesentlig ved Recovery, og konklusjonen er klar:

-Se mennesket, ikke diagnosen!

Det klinger en tone i rommet. Recovery kan også synges. Arve Almvik, faglig rådgiver i NAPHA og Møyfrid Kjølsdal, begge faglige rådgivere i NAPHA, gir en innføring i teori, historikk og det sentrale ved recovery. Fra 100 råd som fremmer recovery trekker de fram rammeverket som kan fremme den forståelsen av psykisk helse som vi er ute etter: Psykiske helseutfordringer er bare en del av personen, og recovery-arbeidet handler om håp, identitet, mening og personlig ansvar.

-Det å utvikle verdsatte sosiale roller er sentralt. Hva det er, vil være knyttet til den enkeltes subjektive opplevelse, men eksempler kan være å ha en bolig, ha familie, ha en hobby eller drive med aktiviteter som er sosialt verdsatt, sier Almvik.

Kler de kommunale tjenestene

-Recovery kler de kommunale tjenestene, fordi det jobbes tett på mennesker i deres hverdag, og den viktigste oppgaven for profesjonelle fagfolk er nettopp å støtte opp, slik at den enkelte kan få en best mulig hverdag på tross av psykiske utfordringer, sier Almvik.

Likevel, å legge om til recovery i praksis kan være en utfordring. I møtet med alvorlige psykiske lidelser, for eksempel, forklarer Møyfrid Kjølsdal:

-Det er så lett å havne i omsorgsrollen når man ser folk som er så dårlige. Vi hjelper til for mye, og på den måten får vi kanskje ikke frem ressursene som egentlig ligger der, sier hun.

De med de største psykiske helseutfordringene har gjerne mistet mye allerede. Ofte mangler de et nettverk av venner, familie og andre å spille på.

-Da blir det ekstra viktig å formidle verdier som håp og tillit, som kan hjelpe den enkelte til å begynne å sette seg noen mål og begynne å formulere ønsker for livet sitt, sier Møyfrid Kjølsdal.

Diskutere verdier og holdninger

Utover dagen skal deltakerne på fagdagen arbeide i workshop med verdier og holdninger, gjerne omsatt til praktiske eksempler.

Flere kommuner i fylket er også på gli. I mars var NAPHA i Ytre Namdal og Bindal, som ble inspirert av et lignende fagdagsopplegg om recovery.

 

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

recovery nord-trøndelag nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen