Publisert: 26. mars 2020.   Endret: 30. juli 2020
sprøyte overrekkes, hender, sollys gjennom port, gult

UTSATT GRUPPE: Personer med ruslidelser er i en spesielt utsatt gruppe, både når det gjelder smittespredning og sykdom i forbindelse med koronapandemien. Her er info til helsepersonell og rusbrukere. (FOTO: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

Viktig å hindre koronasmitte blant rusmiddelbrukere

Viktig å hindre koronasmitte blant rusmiddelbrukere

Personer med ruslidelse er en ekstra sårbar gruppe for koronasmitte og Covid19-sykdom. Nytt informasjonsmateriell gir råd til både helsepersonell og rusbrukere selv om smittevern.

Dette materiellet er utarbeidet spesielt for koronasituasjonen. Målet er å nå ut til både helsepersonell og rusbrukerne selv, sier Thomas Clausen, professor ved senter for rus- og avhengighetsforskning  (SERAF) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Nettartikkelen fra SERAF informerer om spesielle tiltak for de med ruslidelse. Dette er etterspurt og nyttig for feltet nå. I øyeblikket spres artikkelen til flere land.

Risiko for alvorlig korona

Mange med ruslidelser har andre kroniske sykdommer. I luftveiene, lever, nyre, eller hjerte- karsystemet. Dette gir økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdommen, dersom de blir smittet. Eldre personer har generelt høyere risiko. Innefor LAR-behandling, for eksempel, er mer enn en tredjedel over 50 år. Derfor er disse en utsatt gruppe nå.

Redusert lungefunksjon, som ved koronavirusinfeksjon, kan dessuten øke risikoen for overdose.

Svært utsatt for smitte

Dårlige boforhold og manglende tilgang på hygiene-infrastruktur øker risikoen for smitte. I en artikkel på NAPHA.no forteller en teamkoordinator i Lindesnes kommune at det er vanskelig å nå ut med alvorsbudskapet til brukerne og at mange samles i grupper som vanlig, til tross for koronatiltakene om avstand.

– Det er viktig at informasjon om risiko og beskyttelse når ut både til de som er i behandling og de som ikke er det, sier Clausen.

Heng opp plakater!

Han råder til å bruke og gjerne bearbeide plakatmateriellet.

– Plakater med enkle og forståelige budskap kan henges opp på steder der rusbrukerne ferdes: Ved lavterskeltilbud, der de henter brukerutstyr, på treff- , være- og behandlingssteder, sier han.

Plakatene på engelsk (mottatt fra et fagmiljø i USA) kan lastes ned fra SERAF-artikkelen. Helsedirektoratet har utarbeidet en på norsk, som kan også kan lastes ned:

Korona og rus - plakat fra Helsedirektoratet mars, 2020

Råd til de som ruser seg

Mange vet ikke at faren for overdose kan øke med korona. Clausen formidler gjerne råd direkte til de som er utsatt:

– Koronasykdom øker risikoen for overdose, så være ekstra forsiktig med rusmiddelinntak i disse tider og reduser dosen og del opp dosen. Søk deg til rusbehandling dersom du har behov for det, sier Thomas Clausen.

Noen unngår, eller er usikre på om og når de skal oppsøke lege.

– Ta kontakt med helsetjenesten og be om å bli undersøkt, hvis du opplever forverring av helsetilstanden, tung pust eller økende hoste, sier han.

Rop.no (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse) har også løftet frem rådene, særlig direkte til rusmisbrukerne

-Dette bør tjenestene gjøre

– Ha et spesielt fokus på om noen er tungpustet eller symptomer på luftveissykdom, og iverksett tiltak som BÅDE ivaretar helsesituasjonen til den det gjelder og verner andre mot smitte, sier Clausen.

Kommunale psykisk helse- og rustjenester har ansvar for mye av oppfølgingen til denne gruppen. Her er noen oppsummerte råd fra Clausen:

  • Legg til rette for at alle som trenger det kommer seg så raskt som mulig inn i behandling.
  • Dersom tilbud reduseres/stenges i disse dager, planlegg for alternativer for de som bruker tjenesten.
  • Legg til rette behandlingen for de som er i behandling, slik at den kan fortsette i stabile og trygge former, uten at pasienter utsettes for unødvendig smitterisiko.
  • Pass på at personer som jobber med rusbehandling og skadereduksjon ivaretas og i minst mulig grad utsettes for smitterisiko i jobben sin.I SERAF- artikkelen står det mer detaljert om hvordan gjøre dette i praksis og mer om hva helsepersonell og pasienter i LAR-behandling spesielt bør gjøre.

Delt internasjonalt

SERAFs artikkel er oversatt til engelsk og distribuert til fagmiljøer i de nordiske landene, Nederland, England, til USA og også til kollegaer i Afrika. EUs organ for monitorering av rus og avhengighet, EMCDDA, deler også  informasjonen.

– Det er en delt global utfordring vi har nå. En kollega i USA svarte straks med å gi oss materiell (plakater) de har laget der, forteller Clausen.

Informasjonen fra SERAF er distribuert i sosiale medier, og delt videre av brukerorganisasjoner. Les nærmere og bidra til at alle som jobber med rus eller selv har ruslidelser får med seg dette!

 

THOMAS CLAUSEN er professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO (FOTO: UiO).

Kommenter:

Mer om

nyheter koronakrisen korona-krisen.og.psykisk.helsearbeid rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen