Publisert: 08. oktober 2016.   Endret: 09. oktober 2016
Berit Langseth

RECOVERY: Berit Langseth ser lyst på fremtiden. Nå har hun egen leilighet, et nettverk av venner og støttespillere – og er en av tre som leder et recovery-verkstedet ved Sagatun.

-Sagatun reddet livet mitt

-Sagatun reddet livet mitt

Berit drev med selvskading og var avhengig av hjelp i døgnbemannet bolig. I dag har hun sin egen leilighet og er full av ambisjoner for fremtiden. Det var møtet med Sagatun som endret alt, forteller hun.

Hadde jeg ikke fått kontakt med Sagatun, så vet jeg ikke om jeg hadde vært her i dag, forteller Berit Langseth (30) fra Stange i Hedmark.

Hun ser stille på meg, og det er som en engel går gjennom rommet. I dag er Berit Langseth leder i styret for Sagatun Brukerstyrt Senter og er full av ambisjoner for fremtiden. For bare to år siden var livet helt annerledes.

Les også: Sagatun i havn med recovery-verksted

Hjelp i bemannet bolig

-Jeg bodde i bolig bemannet med helsepersonell hele døgnet, sju dager i uka. De bistod med utfordringene i hverdagen. Det var veldig trygt, og til å begynne med en fordel. Ulempen er at personalet tar så mye av ansvaret at du ikke råder over eget liv, sier Langseth.

Berit og tre andre hadde til å begynne med hvert sitt oppholdsrom med plass til seng. De delte kjøkken og bad. Etter hvert så personalet at de trengte mer privatliv, og huset ble bygget om. Likevel, den følelsen da hun 8. juni i år kunne sette nøkkelen i egen dør, er så god at det egentlig er vanskelig å sette ord på.

Flyttet inn i egen bolig

-Det var en mestringsfølelse. Du føler deg litt stolt når du har klart noe du ikke skulle tro du ville klare. Jeg var kommet et stort skritt videre i min bedringsprosess, sier hun.

Leiligheten på 40 kvadrat, er en av fire i et splitter nytt hus. I sameiet, og i området, bor folk i alle aldre, familier, eldre og unge.

-Jeg trives godt. Til én person er det stort nok, og til å begynne med er det fint, sier Berit.

Satte bedringsprosessen i gang

Livet fikk mening i 2014, da hun ble introdusert for Sagatun Brukerstyrt Senter.

-Måten jeg ble møtt med respekt på her, åpnet muligheter. Jeg så at noen hadde bruk for meg, og ville savne meg om jeg ble borte, sier Berit.

Sagatun Brukerstyrt Senter driver lavterskel aktivitetstilbud og er et av fem regionale ressurssentre i landet som jobber for å styrke brukermedvirkning og fremme erfaringsbasert kunnskap. Berit sitter som leder i brukerstyret ved sentret.

Leder recover-verksted

Det siste halve året har hun, professor Jan Kåre Hummelvoll og Mariann Haukland ledet recovery-verksted på Sagatun. Deltakerne får innsikt i forskning, praksis og brukererfaringer. Et av temaene var recovery som sosial prosess, som handler om å bli en del av samfunnet, med både de rettigheter og plikter det medfører. Eksempler kan være å komme i arbeid, i vareta sin egen bolig, begynne å betale skatt og betjene lån.

-Viktig med utfordringer

Trygge omgivelser, som samtidig gir et menneske utfordringer, spiller en viktig rolle i recovery-prosesser.

-Det er viktig at noen tør å utfordre meg, og at jeg selv tør å ta en utfordring. Det kan være alt fra å vaske gulv, lage rundstykker eller bli med på flytur! Mariann (Haukland) gir meg stadig nye utfordringer. Hun spurte meg om jeg ikke skulle holde et foredrag om Recovery, for eksempel!

Ser lyst på fremtiden

Ved Sagatun Brukerstyrt Senter finner mange et miljø. Det er sted som tilbyr et mangfold av positiv aktiviteter og positiv feedback og støtte.

Berits er klar for nye utfordringer. Under siste samling for Recovery-verktstedet på Sagatun sa hun høyt at hun gjerne kunne tenke seg en jobb som den Mariann Haukland eller Kårhild Husom Løkens har, om en stund. Fremtiden byr på mening og muligheter.

-Jeg har lyst til å bli erfaringskonsulent her på Sagatun med tiden, og som leder i brukerstyret har jeg allerede mye å følge opp, sier hun.

Støtte på veien videre

Mariann Haukland, sosionom og leder for Regional Ressursbase ved Sagatun støtter henne:

–Jeg synes det er så bra at Berit har en drøm om å komme seg videre og prøve seg. Det er kjempeviktig å støtte henne underveis. Det er det vi ønsker her på Sagatun: At folk skal få mulighet til å komme seg videre i livet, sier Mariann.

Berit Langseth profil

MARIANN HAUKLAND: Støtter bedringerprosesser og folk på vei videre.
Sagatun Brukerstyrt Senter
  • er et av fem regionale brukerstyrte senter i Norge
  • holder til på Hamar 
  • gir tilbud  lokalt, og regionalt (Hedmark, Akershus og Oppland).
  • for mennesker med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, men åpent for alle.
  • gir tilbud om aktivitet, sosial kontakt, arbeidstrening, kurs- og kompetanseheving.

Sentrets hovedide er å bidra til selvstyrking (empowerment) og bedringsprosesser (recovery). Ingen spør etter diagnoser. Brukerne definerer selv om, og hvordan tilbudene på huset skal brukes.

  • er regional ressursbase med nasjonal oppgave: Sprer kunnskap og kompetansehevende tiltak som fremmer brukermedvirkning og brukerstyring.
  • har «Verktøykassa for brukermedvirkning», som inneholder kurs for fag, tjenesteapparat, brukere og pårørende.

Kommenter:

Mer om

recovery bolig brukerkunnskap brukererfaringer reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen