-Ikke i mål med Recovery enda

-Ikke i mål med Recovery enda

Foredrag og panel om Recovery / Publisert: 10. november 2017.   Endret: 17. august 2020

Recoveryorienterte psykisk helse og rus tjenester er blitt et helsepolitisk mål i mange land, men hva er det snakk om og hvor langt er vi kommet? Mike Slade innledet debatt på Litteraturhuset i Oslo om status for Recovery.

Litteraturhuset i Oslo, november 2017

MÅ TENKE NYTT OM ROLLER: -Tjenestene må tenke nytt om hva som er gyldig kunnskap og tenke nytt om roller. I Recoveryperspektiv likestilles erfaringskompetanse og fagkompetanse. Ansatte med brukererfaring blir en del av kollegiet, forklarte Mike Slade i foredrag på Litteraturhuset 2. november.

MÅ TENKE NYTT OM ROLLER...
Mike Slade, professor ved Universitetet i Nottingham (Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

Mer om

recovery nyheter debatt foredrag act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen