Publisert: 10. november 2017.   Endret: 14. desember 2017
Litteraturhuset i Oslo, november 2017

MÅ TENKE NYTT OM ROLLER: -Tjenestene må tenke nytt om hva som er gyldig kunnskap og tenke nytt om roller. I Recoveryperspektiv likestilles erfaringskompetanse og fagkompetanse. Ansatte med brukererfaring blir en del av kollegiet, forklarte Mike Slade i foredrag på Litteraturhuset 2. november.

-Ikke i mål med Recovery enda

-Ikke i mål med Recovery enda

Recoveryorienterte psykisk helse og rus tjenester er blitt et helsepolitisk mål i mange land, men hva er det snakk om og hvor langt er vi kommet? Mike Slade innledet debatt på Litteraturhuset i Oslo om status for Recovery.

Mike Slade, forfatter av 100 råd som fremmer Recovery, holdt innledningsforedraget da Nasjonalt senter for erfaringskompetanse inviterte til paneldebatt 2. november med representanter fagfeltet, brukerorganisasjoner og kompetansetjenester.

Målet var å gi økt klarhet om Recovery, og du kan se Mike Slades foredrag og  panelsamtalen om Recovery i opptak på Erfaringskompetanse.no.

-Krever store endringer

Det krever store endringer hvis tjenestene skal bli recoveryorienterte, mente Slade. I sitt innledningsforedrag trakk han frem momenter som kan være utfordrende for fagfeltet:

-Tjenestene må tenke nytt om hva som er gyldig kunnskap og tenke nytt om roller. I Recoveryperspektiv likestilles erfaringskompetanse og fagkompetanse. Ansatte med brukererfaring blir en del av kollegiet. De er «Experts by experience».

Recovery som innovasjon

Recovery både krever og innebærer innovasjon, for nye tjenester etableres.

-Eksempler på dette er Recovery colleges, ACT/FACT, Housing First, IPS (Individual Placement and Support) og brukerstyrte tjenester, sa Mike Slide.

Oppmerksomheten rettes mot nye tilnærminger til det relasjonelle. Eksempler på dette er åpen dialog og shared decision making.

Maktforhold må endres

Recovery utfordrer det rådende maktperspektivet. For, hvem «eier» recovery? Jo, det er personen selv. Det må skje et skifte i maktforholdet helsepersonell og den som mottar hjelp.

-Å gi fra seg makt er veldig vanskelig, og det utfordrer fagfolk og tjenestene de arbeider i og med, sier Slade. 

Slade advarte mot tjenester som «kidnapper» recovery-begrepet og definerer det ut fra organisasjonens, og ikke brukernes behov.

Kan det også være en fare for at ansvaret for sosiale og samfunnsmessige problemer plasseres på den enkelte? Dette må vi ta oss i vare for.

-Når problemet er samfunnsmessig, behandle samfunnet, ikke individet! sa Slade.

Realisering av menneskerettigheter

Se opptaket av panelsamtalen om Recovery Erfaringskompeanse.no.

Ordstyrer: Lars Lien, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

I panelet: Trond Hatling (NAPHA), Inger Kari Nerheim (Veiviserprosjektet), Anders Skogen Wenneberg (Ahus, Moenga døgnenhet), Tommy Sjåfjell (A-larm) og Jill Arild (Mental Helse)

Spørsmål som blir diskutert er:

  • Hva er recovery?
  • Representerer det noe nytt og bedre?
  • Er det noe som ikke er så bra?
  • Hva innebærer det i praksis å jobbe recoverystøttende?
  • Hva trengs fremover hvis dette perspektivet skal prege tjenestene i større grad enn i dag?

Mot målet

Diskusjonen i seg selv, viser at vi enda ikke er kommet langt nok i utviklingen av recoveryorienterte tjenester, mente Slade. Visjonen er et samfunn der begrepet blir overflødig.

-Når vi ikke lenger snakker om recovery, men om wellbeeing for alle de menneskene vi møter, da vil noe av vår recoveryreise være over, sa Slade.

 

 

Mike Slade, professor ved Universitetet i Nottingham (Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

Kommenter:

Mer om

recovery nyheter debatt foredrag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen