Publisert: 27. mars 2020.   Endret: 27. mars 2020
mann telefon

Ett av tipsene er å forsøke så godt det lar seg gjøre å gjøre telefonsamtalen til "besøket".(Foto: www.colourbox.com)

Skal du gi oppfølging via telefon? Her er noen tips!

Skal du gi oppfølging via telefon? Her er noen tips!

En spansk hjelpeorganisasjon har utarbeidet tips til hvordan man kan sikre oppfølging av personer på avstand via telefon. Nå deler de disse med NAPHA.

 - Det er mange råd og retningslinjer fra myndighetene, men vi syntes det manglet tips til hvordan man kan gå frem for å sikre oppfølging og ivareta både de som gir og mottar tjenester på best mulig måte, sier Roberto Garcia Bernad.

Den spanske organisasjonen Hogar Si Fundacion Rais (en organisasjon for hjemløse), som han er direktøren for Housing First-programmet,har nå utarbeidet en manual for oppfølging pr. telefon under koronakrisen. Manualen, som viser til en stor bredde av tips, kan være nyttig til oppfølging av langt flere enn målgruppen Housing First, som var utgangspunktet.

NAPHA har oversatt og tilpasset den til norske forhold.

-Den er blitt til i samarbeid mellom fagmiljø på tvers av landegrenser og kontinenter, forteller Bernad

Som kjent er Spania nå hardt rammet av koronapandemien, og strenge tiltak er satt inn.

Isolerte beboere

– Onsdag i forrige uke ble Madrid, hvor vi har 150 Housing First-boliger, stengt med lock-down på grunn av koronaviruset, sier Bernad.

Teamet hadde tillatelse til å dra på hjemmebesøk til deltakerne, men var bekymret for om de kunne påføre dem smitte.

– Mange av deltakerne våre sliter med den fysiske helsa, og vil ikke tåle å bli utsatt for smitte. Derfor la vi hodene i bløt for å finne andre muligheter for å følge dem opp, forklarer Bernad.

Tenker nytt

Bernard forteller at samarbeidet med deltakerne til nå bestandig har basert seg på fysiske møter, enten hjemme hos deltakeren, eller andre steder.

– I en telefonsamtale mangler mye kontekstuell informasjon som kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Jeg prøvde å søke opp eksisterende veiledning som vi kunne ta utgangspunkt i. Jeg fant mange beskrivelser av tekniske og etiske krav for å gjennomføre telehelse eller psykologisk støtte, men lite om hvordan dette kunne gjøres i praksis, sier Bernad

Spurte kolleger om råd

– Jeg spurte kolleger om råd, og i løpet av kort tid strømmet ideer inn gjennom videomøter vi satte opp. –Det er utrolig hvor stort engasjementet og viljen til å finne løsninger er, selv i denne tiden hvor alle tjenester er presset på tid, sier Bernad.

 Beboerne er fornøyde

– Så langt virker det som om deltakerne synes det er greit å få kontakt gjennom en telefonsamtale, men det er klart vi må være veldig bevisst på at mange av dem er redde og usikre på situasjonen. Det er vi jo alle, sier Bernad. Teamet legger opp en telefonsamtale på samme måte som de ville ha gjort på et hjemmebesøk. Mellom telefonsamtalene er det ustrakt bruk av SMS, for å trygge deltakerne på at noen bryr seg om dem, forklarer Bernad.

Se manualen vedlagt: Anbefalinger for telefonisk støtte til beboere i boligtjenester under korona

 

HJELPEORGANISASJON I SPANIA: Roberto Garcia Bernad og flere har utarbeidet en manual for gode støttesamtaler over telefon i koronatider.

Kommenter:

Mer om

koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid nyheter praksiseksempler bolig housingfirst act/fact korona

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen