Endret: 08. mai 2019
Penger, stabler

LA DERE INSPIIRERE: Er kommunen liten og er det vanskelig å rekruttere psykologer? La dere inspirere av Værnes-regionen, Kautokeino og de 365 kommunene som har fått tilskudd til psykologstillinger. 

Aller siste runde med tilskudd til kommuner som vil ansette psykolog

Aller siste runde med tilskudd til kommuner som vil ansette psykolog

Helsedirektoratet utlyser nå de 32 millionene som er igjen å søke på fra ordningen Psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester. Fra 2020 må kommunene finansiere sine lovpålagte psykologstillinger selv og via de frie midler fra Staten.

Kommuner som ikke har mottatt tilskudd tidligere blir høyest prioritert. Kommuner som søker om å benytte psykologen i rusarbeid og/eller inn mot gruppen eldre 65 år+ har også høy prioritet.

-Få vesentlig drahjelp

-Vi oppfordrer alle kommuner som pr. i dag ikke har søkt om tilskuddet om å søke nå, slik at flest mulig er i en rekrutteringsprosess når lovkravet trår i kraft. Dette tilskuddet på 410 000 kr. vil være en vesentlig drahjelp for kommunen, sier Mette Garvoll, avdelingsdirektør for avdeling Psykisk helse og rus, Helsedirektoratet. 

Søknadsfristen er 10. september 2019. Helsedirektoratet har informasjon om søknad, kriterier, målsettinger mm. 

365 kommuner har fått tilskudd

Fra 2020 vil det vil alle kommuner være lovpålagt å ha psykologkompetanse i sin stab. Samtidig går tilskuddsmidlene fra Staten inn i kommunens øvrige ramme, slik at det blir opp til hver kommune å prioritere midler til å rekruttere og beholde psykologkompetanse. 

Tilskuddsordningen Psykologer i psykisk helse og omsorgstjenester har vært et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet. Per april 2019 har 365 kommuner mottatt tilskudd til til sammen 590 psykologstillinger.

Vanskelig for små kommuner?

-Vi oppfordrer til interkommunalt samarbeid og til samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Begge deler kan være en løsning for små kommer, sier Garvoll.

I Nord-Trøndelag har fem kommuner (Stjørdal, Frosta, Selbu, Tydal og Meråker) gått sammen om å skaffe to psykologer. De spleiser på utgiftene og får til et godt tilbud sammen, som hver enkelt kommune trolig ikke kunne fått til alene. 

-Samarbeid med spesialisthelsetjenesten!

Det er også kjent at en del små kommuner har hatt utfordringer med å rekruttere psykologer, som ser for seg en ensom jobb. Vidstrakte Kautokeino kommune er blant dem som har ansatt to psykologer i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Til Napha.no forteller de hvorfor jobben er så spennende. 

-Faglig tilhørighet og kollegastøtte er viktig for psykologene, det vet vi. Å kunne tilby et godt fagmiljø,  vil gjøre det lettere å rekruttere og beholde personell, sier Garvold.

Psykologer i kommunene arbeider både med enkeltmennesker og med å utvikle kommunens tjenester. De er medspillere og samarbeider med andre yrkesgrupper. De har også et nettverk av kommunepsykologer i hele landet å spille på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mette Garvoll, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene nyheter tilskuddsmidler tilskudd

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen