Publisert: 01. september 2019.   Endret: 03. september 2019
Kristin Haugholt, psykolog, Ringsaker - Psykologforeningen, valgkamp 2019

Setter psykisk helse på agendaen i valgkampen

Setter psykisk helse på agendaen i valgkampen

Psykologforeningen arrangerer debatter og bruker flere kanaler for å få velgere og politikere til å sette psykisk helse i fokus før valget. I 14 korte videoer forteller psykologer i kommunene og politikere om hva valget bør stå om.

-Jeg drømmer om en mer ambisiøs satsing på psykisk helse i Ringsaker kommune, sier Kristin Haugholt, psykolog i Ringsaker kommune. 

Hun vil at kommunen skal bygge opp et robust psykisk helsetilbud, som gir vekst og utvikling, både for den enkelte og for hele Ringsaker.  

Vil vekke lokalpolitikere og velgere

I en serie videoer på Facebook, Youtube og Psykologforeningens nettside ytrer både politikere og psykologer seg om satsing og retning på psykisk helsearbeid i kommunene. Forebygging, Rask psykisk helsehjelp for voksne, tidlig innsats og variert tilbud til barn og unge er noe av det de taler engasjert for. Og ungdomspolitikerne svarer. 

-Vi håper kommunestyrevalget vil være en vekker slik at lokalpolitikere over hele landet tar psykiske helseutfordringer på alvor, skriver Tor Levin Hofgaard på Psykologforeningen.no

Klar tale fra psykologene

 

Lene Sommerseth Hansen, psykolog i Vågan kommune, råder politikere til å samorganisere tjenestene for barn og unge - og tvinge dem til å samarbeide for et helhetlig tilbud. Hun vil ha tidlig innsats og ressurser for gravide og småbarnsfamilier. 

Kjersti Hildonen, psykolog i Lørenskog kommune, er bekymret for de stadig økende sosiale forskjellene i kommunen, og dermed også forskjellene i psykisk helse. 

- Det å ha trygge foreldre, trygge barn og ungdommer, det er penger på bok, både for den enkelte, men også for samfunnet. Jeg ønsker at vi investerer i at innbyggerne våre kjenner på trygget, tilhørighet og mestring i kommunen de vokser opp i, sier hun. 

Simen Ekelund, psykolog i Skien kommune, ønsker at vi skal se utenforskap og psykisk helse i sammenheng. 

Se også appellene til

Hva prioriterer partiene?

Ledere fra flere av ungdomspartiene svarer om sine partiers politiske satsinger på psykisk helse:

Ina Alvilde Rangønes Libak (AUF) vil begynne med forebyggingen. Hun tror på flere yrkesgrupper inn i skolen, lav terskel og e-tjeneste.  

Tobias Drevland  Lund (Rød Ungdom) vil blant annet ha et eget fag om psykisk helse i videregående skole og styrke lavterskeltilbud og barne- og ungdomspsykiatri: 

Sarah Lilleberg Safavifard (Sosialistisk Ungdom) vil at kommunene skal innføre opptrappingsplan for psykisk helse. Hun vil ha gratis psykologhjelp for ungdom, og at brukerbetalingene for voksne senkes. 

Sandra Bruflot (Unge Høyre) peker på at Høyre vil at kommunene skal ha oppsøkende behandlingsteam. Hun nevner også flere nasjonale satsingsområder, som for eksempel pakkeforløp og psykologansettelser i kommunene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene video nyheter debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen