Hva som hjalp Benjamin

Hva som hjalp Benjamin

Brukererfaringer / Publisert: 13. oktober 2017.   Endret: 13. oktober 2017

Et hjelpeapparat som samarbeidet var noe av det som hjalp Benjamin, kjent fra TV serien «Stemmene i hodet». På Forum for psykisk helse og rus i Buskerud fikk fagfolk høre om hans erfaringer.

Anita Stråle og Benjamin

PSYKISK HELSE: Oppfølging fra psykisk helse i kommunen er en av de tingene Benjamin trekker frem som hjelpsomt i egen bedringsprosess. Her sammen med Anita Stråle som jobber i hans hjemkommune Lier. (Foto: Irene Wormdahl, NAPHA)

PSYKISK HELSE: Oppfølg...
Harry Benjamin ressurssenter (HBRS)

En landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for mennesker som søker eller har fått diagnosen transseksualisme og deres familier.

Stiftet i 2000.

Har som mål å arbeide politisk og sosialt for at mennesker i deres målgruppe skal kunne leve åpent, uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert.

Arbeider blant annet med:

 • å informere og øke kunnskap vedrørende diagnosen transseksualisme
 • å være en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge
 • å forbedre levekår og livsvilkår, styrke mennesker i vår målgruppe sin psykiske helse

 «HBRS ser det som viktig å bygge bro mellom brukerorganisasjon og et fagmiljø. En gjensidig forståelse for et slikt samarbeid av brukerkompetanse og helsefagligkompetanse vil være med på å sikre mennesker i vår målgruppe en faglig trygg og rett behandling.»

 Informasjonen er hentet fra HBRS sin nettside.

Forum for rus og psykisk helse i Buskerud - 11.-12. oktober, 2017
 • Nettverkssamling 11.-12. oktober 2017, Sundvolden hotell, Hole kommune i Buskerud

Forumet:

 • Samler ansatte i tjenestene og medlemmer i brukerorganisasjoner innen rus og psykisk helse i Buskerud.
 • Arena for faglig påfyll og nettverksbygging, til beste for brukerne av tjenestene.
 • Møteplass mellom 1 og 2 linjen.
 • Hensikten/fokuset er at det skal bidra til bedre samhandling
 • Faglig oppdatering
 • Startet i 2001
 • Arrangør: Fylkesmannen i Buskerud
 • Arbeidsgruppe m/ representerer fra Hallingdalskommunene, Lier kommune og Drammen kommune og Vestre Viken, Mental Helse Buskerud, NAPHA, KoRus-Sør og Kirkens Bymisjon.

Mer om

brukererfaringer recovery samhandling reportasjer nyheter buskerud kjønn

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen