Publisert: 13. oktober 2017.   Endret: 13. oktober 2017
Anita Stråle og Benjamin

PSYKISK HELSE: Oppfølging fra psykisk helse i kommunen er en av de tingene Benjamin trekker frem som hjelpsomt i egen bedringsprosess. Her sammen med Anita Stråle som jobber i hans hjemkommune Lier. (Foto: Irene Wormdahl, NAPHA)

Hva som hjalp Benjamin

Hva som hjalp Benjamin

Et hjelpeapparat som samarbeidet var noe av det som hjalp Benjamin, kjent fra TV serien «Stemmene i hodet». På Forum for psykisk helse og rus i Buskerud fikk fagfolk høre om hans erfaringer.

På Forum for rus og psykisk helse i Buskeruds årlige konferanse 12. oktober var 150 deltakere så heldige å få møte Benjamin Solvang, kjent fra dokumentarserien «Stemmene i hodet» som gikk NRK vinteren 2017.

Napha har tidligere omtalt tv-serien: Forteller åpent om stemmehøring i ny dokumentarserie.  Benjamin har ikke lenger den diagnosen han fikk. Han har fortsatt sine utfordringer, sier han, men føler han lever et godt liv og han drømmer om et lite hus med hage.

Ikke alene

Han ble født som jente og forteller om sin vei til å bli Benjamin. Noe av det vanskeligste var å akseptere seg selv. Samfunnets etablerte syn på kjønn og roller gjorde det ikke lettere.

– I dag er det godt å vite at jeg er Benjamin.

Kanskje viktigst underveis, var det å finne et fellesskap i Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS).

– Jeg så at jeg ikke var alene, sier han.

Nederst i artikkelen har vi gjengitt en lise over ting som Benjamin mener har hatt betydning veien ut av det vanskelige og vonde.

Ville samhandle

For 16 år siden ble Forum for rus og psykisk helse i Buskerud ble etablert som en møteplass for 1. og 2. linjen nettopp for å stimulere til samhandling. Kjell Hovde, LAR-konsulent i Drammen, som var med å starte det, tror absolutt at forumet har påvirket og fremmet gode samarbeidsrelasjoner innen psykisk helse og rus, og på tvers av tjenestenivåene. I alle år har oppslutningen stor. 

– De du ofte samtaler med på telefon eller mail treffer du der. Dette gjør noe med samtalen neste gang man skal ringe en samarbeidspart, treffes på samarbeidsmøter eller legge til rette for tverrfaglig og tverretatlig samhandling, forteller Hovde.

Kanskje har Hovde rett i at de har lykkes med dette, for i følge Benjamin, som bor nettopp i Lier kommune i Buskerud, var det å møte et helseapparat (psykisk helse i kommunen, fastlegen og spesialisthelsetjeneste) som samarbeidet med hverandre, en av faktorene han trekker frem som viktig for sin bedringsprosess.

En ressurs

I dag leder Benjamin HBRS's barne- og ungdomsavdeling. Gjennom å engasjere seg og å få bidra til å hjelpe andre, tenker han at det kan komme noe godt ut av alt det vonde han har vært gjennom.  

– «Fremtiden er full av håp Jeg kan ikke rømme fra det vonde jeg har opplevd, og har lyst til å la det være en ressurs», sier han.

For Benjamin bidro dette i positiv retning:

Følelsen av å bli sett og møtt og fokus på positive ting, ressurser og interesser er blant det Benjamin trekker frem, samt langvarige, stabile og trygge relasjoner.

 • Møtte et helseapparat som samarbeider med meg.
 • Helseapparat psykisk helse i kommunen, fastlegen og spesialisthelsetjenesten samarbeidet.
 • Oppfølging fra psykisk helse i kommunen
 • Behandlingsstedet som ga meg tid
 • Langvarige, stabile og trygge relasjoner
 • Psykolog som hadde tid til å se og lytte.
 • Bli møtt der jeg er.
 • Følelsen av å bli sett og møtt, oppleve å være viktig og bety noe. Ikke en av 1000 på samlebåndet.
 • Å bli bedre uten å miste kontakt. Kunne prate med behandler om bare positive ting.
 • Lange, fleksible utskrivingsfaser.
 • Bygge opp selvtillit og selvbilde gjennom mine egne ressurser.
 • Bruke egne ressurser og interesser for å oppleve mestring.
Harry Benjamin ressurssenter (HBRS)

En landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for mennesker som søker eller har fått diagnosen transseksualisme og deres familier.

Stiftet i 2000.

Har som mål å arbeide politisk og sosialt for at mennesker i deres målgruppe skal kunne leve åpent, uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert.

Arbeider blant annet med:

 • å informere og øke kunnskap vedrørende diagnosen transseksualisme
 • å være en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge
 • å forbedre levekår og livsvilkår, styrke mennesker i vår målgruppe sin psykiske helse

 «HBRS ser det som viktig å bygge bro mellom brukerorganisasjon og et fagmiljø. En gjensidig forståelse for et slikt samarbeid av brukerkompetanse og helsefagligkompetanse vil være med på å sikre mennesker i vår målgruppe en faglig trygg og rett behandling.»

 Informasjonen er hentet fra HBRS sin nettside.

Forum for rus og psykisk helse i Buskerud - 11.-12. oktober, 2017
 • Nettverkssamling 11.-12. oktober 2017, Sundvolden hotell, Hole kommune i Buskerud

Forumet:

 • Samler ansatte i tjenestene og medlemmer i brukerorganisasjoner innen rus og psykisk helse i Buskerud.
 • Arena for faglig påfyll og nettverksbygging, til beste for brukerne av tjenestene.
 • Møteplass mellom 1 og 2 linjen.
 • Hensikten/fokuset er at det skal bidra til bedre samhandling
 • Faglig oppdatering
 • Startet i 2001
 • Arrangør: Fylkesmannen i Buskerud
 • Arbeidsgruppe m/ representerer fra Hallingdalskommunene, Lier kommune og Drammen kommune og Vestre Viken, Mental Helse Buskerud, NAPHA, KoRus-Sør og Kirkens Bymisjon.

Kommenter:

Mer om

brukererfaringer recovery samhandling reportasjer nyheter buskerud kjønn

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen