Publisert: 24. september 2015.   Endret: 11. september 2015
nord-norge

TILBUD TIL HELE NORD- NORGE: Bikuben er opptatt av å formidle kunnskap til studenter og fagpersoner. (Foto: www.colourbox.com)

Bikuben - et senter med fokus på brukerkunnskap

Bikuben - et senter med fokus på brukerkunnskap

Bikuben er foreløpig det eneste brukerstyrte senteret i Nord–Norge, og samarbeider med brukere, myndigheter og utdanningsinstitusjoner i hele regionen. Nylig var de på besøk hos NAPHA.

Bikuben er et av totalt seks brukerstyrte sentre i Norge, og finansieres i hovedsak av Helsedirektoratet. Senterets målsetting er blant annet å styrke brukermedvirkning på individ- og systemnivå, samt å tilføre erfaringskompetanse i tjenesteutviklingen.

Visjon om å være et opplæringstilbud

Bikuben eies og styres av Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark, ADHD Norge og Landsforeningen for pårørende, avdeling Troms. Basen deres ligger på Borkenes i Kvæfjord kommune, som er midt i Nord-Norge. Senterets visjon lyder som følgende:

«Bikuben skal være et opplæringstilbud for hele Nord-Norge, som ved hjelp av brukerressurser bidrar til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse og egen læring.»

Mangfoldig tilbud

Bikuben driver informasjon og kursvirksomhet på regionalt nivå i Nordland, Troms og Finnmark.  Daglig leder i Bikuben, Stig Raymond Moe, formidlet i møte med NAPHA at de har registrert en økt etterspørsel etter deres kurs- og opplæringstilbud.

Bikuben arrangerer blant annet ulike temadager, gir pårørendeveiledning, deltar i drift av SMIL-grupper og tilbyr forskjellige kurs. Deres tilbud er åpent for alle, og de har fokus på at de som et regionalt senter også skal være et reelt tilbud for de mindre kommunene.

Alle kursene de tilbyr har som mål å styrke brukerperspektivet i tjenestene, blant annet kurs for erfaringsformidler og brukerrepresentanter. Bikuben har fokus på at det er viktig å være i tett dialog med de som er ute i felten og holder innlegg eller lignende. Man vil sikre seg at de er klare for å snakke om sin egen historie, samt gi dem mulighet for debrifing i etterkant, om det er behov for det.

-Vi har et stort nettverk. Kommuner og andre instanser som bruker oss en gang, inviterer oss igjen, sier Moe.

Studenter etterspør kompetansen

Hovedmålgruppen for Bikuben er mennesker med brukererfaring, men de jobber også ut mot relevante tjenester og utdanningsinstitusjoner. I møte med NAPHA trakk de særlig frem at de har et godt samarbeid med både fylkesmennene i Nord- Norge, Universitetssykehuset i Tromsø og Høgskolen i Harstad.

-Vi underviser blant annet helsefags- og sosialfagsstudenter ved Høgskolen i Harstad, og vi får tilbakemeldinger fra studentene om at dette er nyttig kunnskap for dem, sier Moe.

De frivillige avgjørende for tilbudet

Bikuben har to ansatte i betalte stillinger, mens de øvrige ressursene deres er basert på frivillig innsats. Moe understrker at de ikke kunne hatt den aktiviteten de har i dag uten de frivillige. Han trekker også frem at de ikke har stort fokus på hvem som er ordinært ansatt og hvem som er frivillige.

-I Bikuben har vi ikke fokus på om en er ansatt eller frivillig. Alle er medarbeidere i Bikuben, alle stiller med sin kompetanse. Det er erfaringskompetansen som bruker og pårørendekompetansen vi har fokus på.

Intensjon om samarbeid

Et styrket brukerperspektiv i tjenestene er et felles mål for Bikuben og NAPHA. I møtet mellom kompetansesentrene ble det konkludert med at vi vil bidra til å spre informasjon om hverandre, og at vi gjerne bruker hverandres kompetanse i de ulike oppdragene vi er involvert i.

Les mer om Bikuben på deres nettside her

 

BIKUBEN: Foran: Viktor Brustad, Stig Raymond Moe og Per Vestvik. Øverst fra høyre: Lene Moe og Kathe Grønlund. (Foto:Ragnhild Kronvig Karlsen, NAPHA)

Kommenter:

Mer om

brukermedvirkning brukerkunnskap brukererfaringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen