Publisert: 13. juni 2018.   Endret: 13. juni 2018
Silje Kaspersen, forsker, SINTEF

KOMHELSE 2018: – Vi ønsker svar fra så mange som mulig, for å få et reelt bilde av brukernes opplevelse av tilbudet i kommunene, sier Silje Kaspersen, forsker ved SINTEF.

Landsomfattende brukerundersøkelse om psykisk helse og rustjenester i kommunene er i gang

Landsomfattende brukerundersøkelse om psykisk helse og rustjenester i kommunene er i gang

Helsedirektoratet ønsker brukernes tilbakemeldinger om hvordan de opplever det kommunale tilbudet. NAPHA oppfordrer til deltakelse i undersøkelsen KOMHELSE 2018.

SINTEF gjennomfører undersøkelsen på vegne av Helsedirektoratet. De ønsker hjelp fra ansatte i tjenestene som kan videreformidle informasjon om undersøkelsen. 

Alle som har vært i kontakt med kommunale tjenester på grunn av psykisk helse – eller rusutfordringer, vold eller overgrep blir oppfordret til å dele sine erfaringer med tilbudet ved å svare på undersøkelsen KOMHELSE 2018.

Gå til undersøkelsen på sintef.no/komhelse 

Det tar 10-20 minutter, avhengig av tid viet svar på åpne spørsmål. 

Første i sitt slag

Undersøkelsen er den første i sitt slag ved at den er landsomfattende, tar for seg denne målgruppen og har kommunale helsetjenester som utgangspunkt.

Forskerne vil danne et bilde av hvordan tilbudet oppleves av de som bruker det. Undersøkelsen retter seg mot innbyggere i alle landets kommuner som har mottatt kommunale helsetjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep.

Det er to undersøkelser med ulike svarskjema, et for vokse og et for barn og unge under 16 år.

Spørsmål om psykolog

Egne spørsmål i undersøkelsen handler om psykologer i kommunene, hvordan møtene med psykolog har foregått, i hvilken grad brukerne er fornøyd, samt åpne spørsmål om hva de er fornøyd eller misfornøyd med i det tilbudet.

Viktige tilbakemeldinger

For å få et reelt bilde, ønsker forskerne svar fra så mange som mulig. Resultatene vil bli presentert i en forskningsrapport sent på høsten 2018. De blir også presentert i vitenskapelige publikasjoner.

Personvern i varetas

Undersøkelsen er nettbasert. Du som svarer skal ikke oppgi noen personopplysninger, hvilken kommune du bor i, eller navnet på de som jobber i kommunehelsetjenesten. De ansatte i tjenestene vil ikke få tilgang til svarene. Forskere ved SINTEF som analyserer spørreundersøkelsen og oppsummerer resultatene, har taushetsplikt. Personvernombudet for forskning (NSD) har godkjent at prosjektet kan gjennomføres.

Kvalitetssikring

NAPHA har gitt tilbakemeldinger på spørreskjemaet og Helsedirektoratets Brukerråd har også fått anledning til å gi innspill. 

Spørsmål om undersøkelsen: Kontakt: Silje L. Kaspersen, forsker: silje.l.kaspersen@sintef.no, telefon: 950 88 303 

Tekniske spørsmål: Får du for eksempel ikke åpnet undersøkelsen? Kontakt: Sentio Research, e-post: post@sentio.no, tlf.: 905 48 892.

Gå til undersøkelsen på sintef.no/komhelse. Den pågår i mai, juni og juli. 

 

Plakat info brukerundersøkelse SINTEF
SINTEF har sendt info-pakke til kommunene om undersøkelsen.

Kommenter:

Mer om

forskning brukerkunnskap nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen