Publisert: 26. september 2011
Waldo Norstad, teamleder ACT, Bydel Grünerløkka
INKLUDERENDE ARBEIDSLIV: Waldo Norstads team skal nå mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

-Arbeidskonsulenter i teamet ville vært en drøm

-Arbeidskonsulenter i teamet ville vært en drøm

I dag er ACT-teamene helt avhengige av NAV for å kunne trekke inn arbeid som en del av behandlingen.

-Det ville vært fantastisk hvis vi kunne fått til mer av det Rachel Perkins snakker om, sier Waldo Norstad.

Waldo Norstad er teamleder i aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT-team) - i Bydel Grünerløkka i Oslo kommune.

Rachel Perkins holdt foredrag om arbeid som en del av tilbudet til mennesker med alvorlige psykiske lidelser under NAPHAs samling for ACT-team fra hele landet 21. september.

Perkins inspirerte

Dagen før var Rachel Perkins hovedgjest under konferansen  Arbeid og psykisk helse i et behandlingsperspektiv, i regi av Helsedirektoratet og NAV.

Arbeidsløsheten for mennesker med psykiske lidelser er skyhøy, men ved hjelp av de syv prinsippene i IPS-modellen har flere kommet seg i jobb i England. Spørsmålet er hvordan dette kan overføres til norske forhold.

Må omstille oss

- Vi må omstille oss og tenke annerledes om arbeid for mennesker med psykiske lidelser, og dette er noe vi må jobbe hardt for i hjelpeapparatet, sier Norstad.

Tettere samarbeid

I Norge er et tettere samarbeid med NAV helt nødvendig.  

-I dag kan ikke en person med uføretrygd ha noen inntekt ved siden stønaden fra NAV det første året uten at uføretrygden blir redusert. Dette kan virke negativt på motivasjonen for å tjene litt ekstra, sier Norstad.

Venter på NAV

Foreløpig er ACT-teamene helt avhengige av NAV, i følge Norstad.

-Vi vente på dem for å sette i gang tiltak. Vi har etablert et godt samarbeid med NAV, men det beste hadde selvfølgelig vært at ACT-teamene fikk en arbeidskonsulent i teamet, sier han.

Med arbeidskonsulent

Hvis ACT-teamene fikk en arbeidskonsulent med i teamet, ville det bli enklere å både finne jobber og trekke  inn arbeid, mener Norstad.

-Det er litt ulikt hvilke muligheter de forskjellige ACT-teamene har til det, men vi ønsker å ta inn arbeid som en del av behandlingen. Uten en ansatt arbeidskonsulent i teamet er det vanskelig, sier han.

LES MER om virkemidler for et inkluderende arbeidsliv på NAV.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACT-team i Norge

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen