Publisert: 27. september 2012
Petter Bugge, psykiater, på NAPHAs samhandlingskonferanse 2012
SAMHANDLING FRA SPESIALISTPERSPEKTIVET: Petter Bugge holdt foredrag om hvorfor og hvordan spesialistene må ut og samhandle i kommunene.

-Flytt ressursene til kommuene

-Flytt ressursene til kommuene

-Spesialisthelsetjenesten er for dårlige på det psykososiale området. Dette er de kommunale tjenestene mye flinkere til, sier overlege Petter Bugge.

-Spesialistene må i størst mulig grad ut i kommunene, møte pasientene der de bor. For det andre må ressursene flyttes fra sykehus til kommunene, og det må satses frisk på psykisk helsearbeid. Her går appellen til politikere og myndigheter. Forsåvidt er dette gjeldende politikk, men jeg synes det går for treigt, sier Petter Bugge.

Petter Bugge, holdt foredraget Et spesialistperspektiv på samhandling under NAPHAs konferanse om samhandling i dag 27. september. Han tok utgangspunkt i erfaringene fra Sogn og Fjordane, der han var overlege ved Nordfjord psykiatrisenter frem til 2012.

-Hjelpen gis i kommunene

Psykisk helserarbeid i kommunene kan gjøre folk friske eller hjelpe mennesker til å leve meningsfulle og gode liv på tross av psykisk sykdom. Det ser det ikke ut til at spesialisthelsetjenesten greier, i følge Bugge. 

Han mener ressursene må flyttes fra sengeposter til dagtilbud, poliklinikk, ambulante team. Psykiaterne og psykologspesialister må ut til pasientene i kommunene, og samhandle med tjenestene der.

-For å sette det litt på spissen, har vi spesialisert oss vekk fra pasientene. Nå må vi passe på at det samme ikke skjer i kommunen, sier Bugge.

Psykososial kompetanse

-Spesialisthelsetjenesten er for dårlige på det psykososiale området. Dette er de kommunale tjenestene mye flinkere til, og dette må utvikles og forbedres i samarbeid med kommunene, sier han. 

-Vanskelig i kommuenen

-Samarbeidet innad i kommunen er ikke alltid godt, mange sliter med å få til samarbeid, og desverre er det ofte de psykiske helsetjenestene forsvinner litt mellom de andre instansene, sier Petter Bugge.

Han mener statusen må økes, og at det må satses på psykisk helsearbeid. 

Samhandling i Nordfjord

Nordfjord psykiatrisenter stimulerer samhandlingen med kommunene og samhandlng på tvers av kommunene med flere tiltak: De driver blant annet Nettverk for psykisk helsearbeid i Nordfjord:

•Møtested for brukere/kommunene/NAV og spesialisthelsetjenesten
•Grupper for erfaringsutveksling
•Fellesskap for metodeutvikling
•Felles faglig satsing – undervisning
 
Nylig arrangerte de fagdag med tema rus og psykiske lidelser. Les NAPHA.nos reportasje derfra: Vanskelig å spørre om rus.
 

Konsultasjonsdag i kommunen

 For det andre har psykiater/psykologspesialist en konsultasjonsdag i hver kommune/bydel en dag i måneden. Dette kan handle om:
  • Felleskonsultasjoner med pas/psyk.tjen/lege
  • Drøfting saker NAV
  • Undervisning eks. forebygging selvmord
  • Rådgiving legekontor
  • Hjemmebesøk pasient
  • Besøk sykehjem

Se hele foredraget til Petter Bugge 

Les også: 

Færre skjema i Ålesund 

-Relasjonen er grunnlaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPHAs konferanse om samhandling 2012

27.-28. September, 2012 på Gardermoen

Arrangør: NAPHA

Deltakere fra samhandlingsprosjektene som NAPHA er kontaktinstans for. ¨

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen