Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 39

Siste nytt

Helse er skolefag i Finland
Helse er skolefag i Finland Finsk skoleungdom har hatt helse som eget fag i skolen i over ti år. Dette er del av en strategi for å bedre folkehelsen.
Ragnhild Aslaksen, sjefsarkitekt ved Sykehusbygg HF
Bygninger som gjør deg friskere -«Keep it normal», ble vår enkle ide for å skape et godt prosjekt, sier sjefarkitekt Ragnhild Aslaksen. Forskere fra hele verden lot seg inspirere på konferanse i Trondheim om helsefremming og folkehelse.
Arbeidsgruppe for recovery-veileder i Bærum: v.f. Kristin Skutle, Helle-Carine Breda og Bente Engh Eggen
Lanserer recovery-veileder for Bærum Bærum kommune har laget en veileder til bruk i arbeidet med å dreie psykisk helse- og rustjenestene mer i recovery-orientert retning. Nå skal alle ansatte ta den i bruk!
Stefan Nilsson
Forestilling om å vokse opp i hjem med alkoholproblem En av Sveriges fremste filmkomponister, Stefan Nilsson, besøker 9. og 10. oktober Trondheim og Stjørdal med sin forestilling om å vokse opp med en far som var alkoholiker.
Erik Torjussen
Fikk bedre liv med hjelp fra andre med samme problemer Å se andre alkoholikere klare å ikke drikke og få et bedre liv, hjalp Erik Torjussen ut av tankekjør, skam og et umulig dobbeltliv som rusmisbruker og vellykket forretningsmann.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

VIP-samarbeidet møtes på Sagatun brukerstyrt senter
Brukeren som viktigste aktør i Hedmark På Hamar finnes en samhandlingsarena som setter brukerne av psykisk helse- og rustjenester i sentrum og brukermedvirkning på dagsorden. Fruktene av VIP-samarbeidet er allerede mange.
Nøkkel til leilighet, illustrasjon
Bolig en menneskerett En rapport fra 2015 om norske Housing First-prosjekter viser at de gir gode resultater. Likevel er fremtiden for prosjektene uviss.