Publisert: 02. februar 2017.   Endret: 02. februar 2017
Illustrasjonsfoto til Tips fra Mental Helse Ungdom

UNGDOMMENS MENING: -Effektiv behandling av personer med psykiske lidelser krever en helhetlig tilnærming. Vi håper at kommunale tjenester, barnevern og spesialisthelsetjenesten kan samhandle enda bedre for å yte brukerne god hjelp. (FOTO: www.colourbox.com.)

Fem gode råd fra ungdommen

Fem gode råd fra ungdommen

Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år, som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud.

I heftet Psykolog i kommunen - en medspiller, utgitt av NAPHA i 2016, kommer de med fem gode tips:

1. Når barn og unge opplever vanskelige perioder i livet, er det avgjørende at det eksisterer godt utbygde lavterskeltilbud lokalt, slik at de kan få hjelp med en gang.

2. Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er blant de viktigste tilbudene. Det varierer hvor godt dette er utbygd i de enkelte kommunene. Vi håper alle kommuner vil sørge for å ha nok gode hjelpere her.

3. Det er viktig å ha psykologer i kommunehelse-tjenesten. Vi ønsker at flest mulig kommuner kan tilby barn og unge hjelp fra psykolog når det trengs.

4. Psykologressurser i kommunen bør brukes til å veilede voksenpersoner som møter barn og unge i sin hverdag. Særlig bør skolene få oppmerksomhet. Mange lærere ønsker ikke å være terapeuter, og det skal de heller ikke være, men lærerne er i en unik posisjon til å kunne avdekke når unge sliter. Hvis lærerne blir tryggere i sin rolle som medmenneske og voksenperson i relasjon til en elev som har det vanskelig, kan det føre til at flere får hjelp tidligere.

5. Effektiv behandling av personer med psykiske lidelser krever en helhetlig tilnærming. Vi håper at kommunale tjenester, barnevern og spesialisthelsetjenesten kan samhandle enda bedre for å yte brukerne god hjelp.

Les også fra heftet Psykolog i kommunen - en medspiller:

 

 

Faghefte: Psykologer i kommunen - en medspiller

Denne artikkelen er en del av inspirasjonsheftet Psykolog i kommunen - en medspiller, utgitt av NAPHA. Se hele heftet, bla eller last ned fra kunnskapsbasen på Napha.no

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene barn.og.unge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen