Publisert: 16. november 2016.   Endret: 18. januar 2017
Forside hefte Psykologer i kommunen - NAPHA

BLA PÅ SKJERMEN: Her kan du bla i heftet på skjermen. Klikk på bildet for komme dit du blar. (Du trenger en oppdatert nettleser (versjon fra de siste to-tre årene for å kunne bruke denne løsningen). Se nedenfor hvordan du kan skrive ut, laste ned eller bestille heftet fra NAPHA.

Psykolog i kommunen - en medspiller

Psykolog i kommunen - en medspiller

Heftet "Psykolog i kommunen - en medspiller» er en samling av eksempler og fagstoff om psykologer i norske kommuner. Det ble utgitt 16. november, 2016. Vi håper heftet vil inspirere og gi kunnskap til kommuner som vil ansette psykologer og til psykologer som står overfor en jobb i kommunen.

Med heftet Psykolog i kommunen – en medspiller ønsker NAPHA å inspirere med nyttige innspill til kommuner som skal ansette psykolog og til psykologer som tenker på en jobb i kommunen. Kommuner som vil gjøre seg nytte av Helsedirektoratets tilskuddsordning, vil finne både nyttig kunnskap og inspirasjon i heftet. 

Eksempler, råd og reportasjer

Heftet inneholder eksempler på ulik utforming av psykologrollen i norske kommuner. I tillegg presenterer vi gode råd og innspill fra blant andre Helsedirektoratet, Psykologforeningen, KS, Mental Helse og KBT Midt-Norge i tillegg til NAPHA.

Heftet er delt inn i fire kapitler foruten introduksjon og avslutning, og omhandler psykologens rolle, oppgaver og organisering i helsetjenestene. Et av kapitlene tar for seg økonomi og rekruttering, et annet tar for seg måter psykologene kan bli gode lagspillere i kommunen.

I primærhelsemeldingen (Melding til Stortinget 26 (2014-2015), Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet) er det lansert et mål om å lovfeste psykolog i kommunene fra 2020. Helsedirektoratet har etablert tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene». I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått å bevilge 165 millioner til denne ordningen, der kommunene kan søke om et årlig tilskudd på 300 000 kr. pr. psykologstilling.

Heftet Psykologer i kommunen – en medspiller er sendt til alle landets kommuner ved rådmenn og bydelsdirektører. I tillegg får alle fylkesmenn, ulike kompetansemiljø og universitetene heftet tilsendt. Vi ønsker også at så mange som mulig i de aktuelle barne- og voksentjenester i kommunene lar seg inspirere av heftet!

Les på skjerm, last ned eller bestill Psykolog i kommunen - en medspiller! På napha.no vil vi etterhvert publisere artikler fra heftet enkeltvis.

Forside Psykologer i kommunen - en medspiller
LAST NED ved å klikke på bildet
LAST NED, SKRIV UT eller BESTILL

Last ned pdf-filen Psykolog i kommunen - en medspiller

Skriv eventuelt ut heftet fra pdf'en du laster ned. 

Du kan også skrive ut heftet fra blaversjonen. Slik gjør du: Velg utskriftsikonet nede til høyre etter å ha åpnet lenken. Velg f.eks. sider du vil skrive ut, og merk at du kanskje må velge dette på nytt i neste vindu før utskrift.

Heftet kan også bestilles på e-post: kontakt@napha.no. Heftet er gratis, men vi tar betalt for porto/fraktkostnader.

REDAKSJONSGRUPPEN for heftet "Psykolog i kommunen - en medspiller", f.v. Anne Kristiansen Rønning, Kristin Trane, Ellen Hoxmark og Kjetil Orrem.

Kommenter:

Mer om

psykologer.i.kommunene faghefter temahefter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen