Publisert: 16. mars 2017.   Endret: 17. mars 2017
klungerbo

BESØKER ELDRE: Bodil Klungerbo er fagleder for Infosenteret for seniorer i Trondheim kommune. -Noe av det viktigste når vi kommer inn i hjemmene til folk, er å være ydmyk, sier hun. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

Teamet som endrer mange eldres liv

Teamet som endrer mange eldres liv

–Det hender vi forteller de de eldre om aktiviteter de ikke ante fantes rett borti nabolaget, sier Bodil Klungerbo, som holdt innlegg på Mental Helse-konferansen 2017 i Oslo i dag.

Temaet for innlegget hennes var helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk.

 -Alle 80-åringer i Trondheim, som ikke har etablerte tjenester, får tilbud om hjemmebesøk fra Infosenteret for seniorer. Målet er å få til en god, helsefremmende samtale med de eldre. De blir spurt om hvordan de opplever hverdagen sin i dag, om de får til det de ønsker.

-De får også ei infomappe med aktuelle opplysninger om kommunens tilbud, kurs, aktiviteter og treff som kan passe dem, sier Klungerbo.

De blir overrasket over alle tilbudene

-En del er ensomme og vet ikke helt hva de skal gjøre for å komme seg i aktivitet. Så blir de overrasket over å få høre det faktisk er en kafe, ei treningsgruppe eller aktuelle aktiviteter på menighetshuset rett borti nabolaget.

-Når vi kommer på hjemmebesøk, har vi også med informasjon som fremmer frivillighet. Og noen ganger viser det seg også at senioren selv har ledig kapasitet til å bidra med noe!

Setter stor pris på besøket

En evaluering av hjemmebesøkene i 2014 viste at 70 prosent av 80-åringene setter stor pris på den individuelle samtalen.

-De blir spurt om de føler hverdagen er meningsfull, om de føler tilhørighet, har et sosialt nettverk, noen fortrolige. Når vi snakker med dem, prøver vi å styrke dem i aktivitetene de gjør. For eksempel kan vi rose dem om de oppgir at de går mye i trapp eller ellers utfører gode hverdagsrutiner, forklarer Klungerbo.

iPad-kurs og Sterk- og Stødig-grupper

iPad-kurs og treningsgrupper er blant aktivitetene som tilbys.

-Kommunen har hele 21 Sterk- og Stødig-grupper rundt om i byen nå. Treningene, som består av øvelser som gir økt styrke og balanse, ledes av frivillige som får tett oppfølging og veiledning av kommunefysioterapeuter.

-Her får de eldre ikke bare økt styrke og balanse i kroppen. De møter også andre eldre. Vi ser at det er svært verdifullt.

Gruppene har stadig blitt mer populære, og konseptet, som er utviklet i Trondheim kommune i samarbeid med NTNU, holder nå på å spre seg til andre steder i landet.

Forteller om tapsopplevelser

Klungerbo sier at det viktigste når man er på hjemmebesøk, er å være ydmyk.

-Det er spesielt å gå inn i et hjem til noen, å bli invitert inn. Vi må huske at vi er på deres arena, slår hun fast.

-Kanskje blir det snakk om sorg og tapsopplevelser, og de eldre deler litt om hvordan det er å leve videre uten en partner, for eksempel.

-Da kan vi være der, til støtte.

De fleste sier de har et godt liv

Ifølge Klungerbo oppgir de fleste 80-åringene at de har et godt liv, til tross for at de går på medisiner og at helsa svikter.

-Det er flott å se! Vi oppmuntrer dem til å fortsette med det de klarer, og ber dem om å søke hjelp tidlig, dersom de har behov for det.  

 

Mental Helse-konferansen 2017
  • Mental Helse har innført en årlig konferanse.
  • Den første i rekken foregikk i Gamle Logen i Oslo 16.03.17
  • Tema: Eldre og psykisk helse – fremtidens eldreomsorg

 Les mer om Mental Helse

 

Forebyggende hjemmebesøk i kommunen
  • Er et tilbud om råd og veiledning til eldre som ikke har tjenester, eller som har begrensede tjenester fra kommunen. Det er en del av det helhetlige forebyggende arbeidet rettet mot eldre i kommunen.
  • Er et tiltak som kan bidra til å oppfylle kommunens ansvar for det forebyggende helse- og omsorgsarbeidet rettet mot eldre, og bidra til økt mestring i eget liv. Se også rundskriv om forebyggende hjemmebesøk i kommunene (regjeringen.no).
  • Veiledningsmateriellet bygger bl.a. på erfaringene fra det treårige utviklingsprogrammet for forebyggende hjemmebesøk til eldre.

KILDE: helsedirektoratet.no

Kommenter:

Mer om

eldre.og.psykisk.helse fysisk.aktivitet nyhet aktivitet.og.fritid kropp.i.psykiskhelsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen