Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 43 og 44, 2018

Siste nytt

IPS Hadeland-teamet
Gir nye IPS-team kick-start Det siste året har mange nyoppstartede IPS-team vært med det mer erfarne IPS Hadeland-teamet ut til jobbsøkere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere.
psykolog kvinesdal
Reduserte trafikkdødsfall blant unge gjennom nettverksmøte Seks unge ble revet bort i trafikkulykker i Kvinesdal, på fem år. Da tenkte psykolog Anne Marie Sand Bakken at noe måtte gjøres.
Mette Garvoll, avdelingsdirektør, Psykisk helse og rus, Helsedirektoratet
Pakkeforløp starter og slutter i kommunen – Det må være tett samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, både ved henvisning og utredning, og de må sammen planlegge og avklare behov for oppfølging i kommunen etter utskrivelse, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.
Kristin Fidje, avdelingsleder, Oppegård kommune - reportasje fra fagdag om FIT ledelse
Ledelse for FIT tilbakemeldingsverktøy VIDEOREPORTASJE: Ildsjelder og pådrivere strømmet til NAPHAs fagdag om innføring av tjenesteutvikling basert på tilbakemelding fra brukerne i kommunale tjenester. Ledelse er helt sentralt for å få det til.
IMG_0121
Faglig nettverk viktig for videreutvikling med FIT/KOR Å ha et faglig nettverk å drøfte med er en viktig for videreutvikling av tjenestene. Det har FIT-kursledere i Trondheim kommune og helseetaten i Oslo erfart.
aktivitetsmesse
-Mange ensomme vet ikke at disse tilbudene finnes Tre tidligere rusmisbrukere tok initiativ til aktivitetsmessen "Fyll dagene" i Stavanger, der 48 aktivitetstilbud fra frivillig sektor ble vist frem.
nettverk møte
Treffes for å snakke om å jobbe systemisk rundt brukerne I Trondheim i disse dager møtes folk fra store deler av landet for å utveksle erfaringer og inspirasjon rundt å jobbe med åpne dialoger i nettverksmøter.
Venjas Harem tar imot applaus på en fullsatt SubScene i Oslo
Rockovery i tre byer for bedre psykisk helse -For ett år siden hadde jeg aldri trodd at jeg skulle få stå på en scene og synge en av sangene mine. Dette er så stort, sier deltaker på Rockovery 2018.
Lena Slettli Gundersen
-Det blåser en FACT-vind over landet -FACT-team trengs for å hjelpe de alvorligst psykisk syke. Folk her er vant til avstander, og vi bryr oss ikke om at vi må kjøre mye, sier leder for det ferske FACT-teamet i Lofoten, Lena Slettli Gundersen.
Sita Grepp, ansatt hos Fylkesmannen i Nordland
Storsatsing på FACT-team i Nordland Hver tredje kommune i det langstrakte Nordland har nå oppsøkende FACT-team rettet mot mennesker med alvorlige psykiske helse- og rusproblemer. Målet er tre av fire innen fem år.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Lajla Svartbekk (t.v.), Bent Høie og Birgit Valla
Et lavterskeltilbud basert på tilbakemeldinger fra brukere Stangehjelpa har bygget opp en tjeneste basert på tilbakemeldinger fra brukere og ideen om en lett tilgjengelig tjeneste for alle.
Kenneth Haugjord og Ann Birgithe Eikhom, Kristiansand kommune
Erfaringer fra FIT (KOR)-implementering i Kristiansand Kristiansand kommune har jobba systematisk med FIT (KOR) i seks år. Nysgjerrig på hvordan de fikk snøballen til å begynne å rulle? Her deler vi deres erfaringer fra prosessen.
Kvinne ute, hånd, berører Ipad #10662919
Brukeres erfaringer med FIT undersøkt i masteroppgave Brukerne følte seg sett og hørt og opplevde gjensidighet, men tilbakemeldingsverktøyet FIT fungerte dårlig uten skikkelig forklaring. Dette var noe av det spesialsykepleier Rita Oja fant da hun i masteroppgaven sin undersøkte brukeres erfaringer med bruk av FIT.