Publisert: 25. juni 2019.   Endret: 25. juni 2019
silje

LEDER ARBEID MED SAMFUNNSPLAN: Siden Silje Grande Henriksen også er folkehelsekoordinator i Vågan kommune, ser hun kanskje på planarbeidet med litt andre øyne, enn en annen prosjektleder ville gjort. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning).

Vågan i Lofoten: Vil bevare engasjement og fremtidstro på de små stedene

Vågan i Lofoten: Vil bevare engasjement og fremtidstro på de små stedene

-Jeg tror på å skape samfunn der folk trives. Det blir det gjerne god folkehelse av, sier Silje G. Henriksen, folkehelsekoordinator i Vågan kommune. Hun leder også arbeidet med kommunens samfunnsplan.

Hun er ikke den som setter i gang røykestoppkurs og trimgrupper, Silje Grande Henriksen, folkehelsearbeidet angriper hun mer på systemnivå. Folkehelsekoordinatoren er også prosjektleder for samfunnsplanen i Vågan kommune.

–Folkehelse er et bærende element i hele planen, sier Grande Henriksen, som har mastergrad i folkehelsevitenskap, fra Norges Miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU), med fordypning innen plan og miljø.

Henriksen er sørfra, men har en far fra Vågan i Lofoten.

-Jeg var mye i Lofoten i ferier, da jeg vokste opp. Og det var nesten som å komme hjem, da jeg flyttet til Vågan for tre år siden sammen med familien min.

Inkluderer folkehelse i alle deler av samfunnsplanen

Hun jobber nå halvt om halvt som folkehelsekoordinator og prosjektleder for samfunnsplanen, og synes det er et spennende arbeid.

- Vågan kommune er et flott sted å jobbe. Vi har alt, fra den bittelille storbyen Svolvær, der det er turister fra hele verden året rundt, til de mindre bygdene, der det også er mye drivkraft og initiativ. Jeg setter stor pris på å få jobbe med samfunnsplanen.

Folkehelse og bærekraft

Planen skal stå ferdig i 2020. Folkehelse og bærekraftig utvikling er de to overordnede strategiene de bygger samfunnsplanen i Vågan på.

- Bærekraftbegrepet handler om både sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft for fremtiden. Målet er at det skal være liv og vekst ute i alle de små stedene i kommunen også, ikke bare Svolvær. Arbeidsplasser er en viktig faktor i dette, blant mange flere., sier Grande Henriksen.

Hun forklarer at de ønsker å skape gode liv for alle innbyggerne i kommunen, uavhengig av bosted.

Workshops med innbyggerne i tettstedene og grendene

I jobben sin får hun bekreftet den tette sammenhengen det er mellom helse og samfunn.

-I arbeidet med samfunnsplanen  kjører vi workshops med innbyggerne i alle sentrene i kommunen, alt fra byen Svolvær, til de små grendene. Det er totalt ni steder: Svolvær, Gimsøya, Kabelvåg, Henningsvær, Skrova, Austre Vågan, Laupstad, Strauman og Laukvika.

-Vi spør innbyggerne om hva det er som skal til/ eller gjør at de trives der de bor. Da kommer de med innspill om ting som kan gjennomføres. Dialogen vi har med dem er gull verdt for å skape gode lokalsamfunn, sier Grande Henriksen.

Betyr mye å møte folk personlig

Hun synes den direkte dialogen med innbyggerne er like mye verdt som befolkningsundersøkelser, og gir en annen informasjon som godt kan supplere f. eks Ung Data.

-Når du møter dem personlig og hører hva de har å si, får du en annen type informasjon enn det du kan lese ut av tabellene. Dette betyr mye for oss når vi planlegger fremover. Svarene som kommer frem, jobbes inn i samfunnsplanen.

Utjevning av sosiale helseforskjeller

Henriksen påpeker at befolkningens helse er en av samfunnets viktigste ressurser.

-Det er en viktig samfunnsoppgave å forvalte og tilrettelegge for best mulig helse. Vi vet at folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og at fordelingen av god helse avhenger av mange faktorer som ligger utenfor enkeltindividets valg og forutsetninger.

-Arbeid, levekår, boligforhold, sosiale forhold; det er flere faktorer som påvirker helsa til den enkelte. Det avgjøres slett ikke utelukkende av om vedkommende trener, eller spiser sunt. Det handler om større ting enn det. Det handler om samfunnet rundt oss.

Ikke enkelttiltak, men helhetlig og langsiktig arbeid.

Hun minner om at det er nyttig å ha basis i et godt kunnskapsgrunnlag, når man jobber med kommunalt folkehelsearbeid.

-Jeg ser at det har stor verdi at folkehelsearbeidet gjennomføres systematisk, ikke kun som enkelttiltak, men som et helhetlig og langsiktig arbeid.

Det handler om utjevning av sosiale helseforskjeller, levekårsforhold, gode oppvekstforhold.

-Vi jobber med folk i alle aldre, men det er god forebygging å ha ekstra fokus på de aller minste i samfunnet. En god oppvekst varer hele livet. Det er enklere å forebygge enn å reparere.

En kommune i vekst

De siste ti årene har man hatt befolkningsvekst i Vågan.

-Det er nok ikke tilfeldig. I Vågan har man jobbet mye for at kommunen skal være attraktiv å bo i. At det skal være en kommune i utvikling. Det er viktig for oss nå å finne ut mer om de ulike grunnene til at det har skjedd, og å planlegge langsiktig for en videre god og bærekraftig utvikling.

Hun er sikker på at dialogen kommunen har med innbyggerne, gjennom work-shops, er nyttig da.

Lokal identitet, kultur og historie

-Det er kjempeviktig at kommunen støtter opp om engasjementet innbyggerne har og bidrar med positivt utviklingsarbeid, sier Grande Henriksen, som mener fokus bør ligge på muligheter, kreativitet og nyskaping.

-Det er viktig å dyrke frem lokal stedsidentitet, kultur og historie. Man skal bidra til god samhandling mellom det offentlige, næringslivet og frivilligheten.

-Vi folkehelsekoordinatorer må jobbe langsiktig og systematisk, og ikke være redde for å fremme faget vårt. Vi har masse å bidra med! Og her er det er muligheter for et kjempespennende arbeid!

 

 

Kommenter:

Mer om

folkehelse helsefremming.og.forebygging aktivitet.og.fritid nordland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen