Publisert: 27. mars 2020.   Endret: 27. mars 2020
Ane Heiberg Simonsen

AKTUELT: -Lærere og barnehagelærere har ikke mye tid til å bruke slike verktøy i en vanlig hverdag. Det er veldig gledelig at økningen i bruken er så stor nå, når mange har mer ledig tid, sier Ane Heiberg Simonsen, spesialrådgiver i RVTS. (FOTO: RVTS)

Bruk av digitalt verktøy for å snakke med barn har eksplodert

Bruk av digitalt verktøy for å snakke med barn har eksplodert

Verktøyet SNAKKE har opplevd over en femdobling av antall brukere den siste uka. -Vi tror koronakrisen er årsaken, sier Ane Heiberg Simonsen, spesialrådgiver i RVTS.

SNAKKE er en opplæringsplattform som inngår i regjeringens tiltaksplan En god barndom varer livet ut (2014-2017), og er utviklet av RVTS nasjonalt på oppdrag fra Barne-ungdoms- og familiedirektoratet.

Målet med verktøyet er å øke fagkunnskap og gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som jobber med barn. Alle ansatte i kommunen som jobber med barn og unge er målgruppen.

Gledelig økning

Nå som folk har hjemmekontor på grunn av koronakrisen, jobber de på en annen måte.

-Lærere og barnehagelærere har ikke mye tid til å bruke slike verktøy i en vanlig hverdag. Det er veldig gledelig at økningen i bruken er så stor nå, som mange har mer ledig tid, sier Simonsen.

-Vi hører om mange ledere som har oppfordret ansatte som er hjemme til å gå inn i simuleringen og spille. Det betyr at det treffer målgruppen, og at de har glede og nytte av en slik form for opplæring, bare de får tid og mulighet

Betyr mye å opprettholde kontinuitet

Hun forteller at mange lærere og barnehagelærere har barn de nå er bekymret for.

-Man lurer på hvordan det går med dem, nå som de ikke kan være på skole og i barnehage. Vi håper at de tar kontakt med barna og spør hvordan de har det.

-Det kan ha stor betydning i å opprettholde kontinuitet og vanlighet i barns liv. Fagfolk kan bruke simuleringen til å øve seg på kommunikasjon som åpner opp for fortellinger om hvordan barna har det, sier hun.

Mange er usikre på hvordan de skal snakke med barna

Det faktum at besøkstallet på nettsiden snakkemedbarn.no økt med 525 % den siste uka, viser at mange benytter seg av muligheten til å øve på å snakke med barn nå.

-Fagfolk har mye kunnskap om barn og vanskeligheter barn kan ha, men mange føler seg usikre på selve samtalen. Hvordan skal man innlede og ordlegge seg? Hvordan introdusere et vanskelig tema? Hva hvis barnet ikke vil si noe? Da kan SNAKKE være til hjelp

Nyttig for skoler, barnehager, helsestasjoner, barnevern

-Usikkerheten blir mindre om vi øver, og det gir SNAKKE en mulighet til. De som har prøvd SNAKKE sier det hjelper dem med akkurat det; de føler seg tryggere i samtaler med barn, sier Simonsen.

Man har satset først og fremst på å få simuleringen ut i bruk i barnehager og skoler, men helsestasjoner, barnevern, fritidsklubber og alle som møter barn kan ha glede av å bruke SNAKKE.

 

 

SNAKKE
  • Er et verktøy hvor fagfolk kan øve seg på å snakke med barn om vanskelige temaer som vold og overgrep.
  • Er utarbeidet av alle RVTS-ene i Norge, og er et sted man som hjelper kan hente kunnskap og erfaring, se filmer og øve på samtaler om vold og overgrep i en simuleringsmodul.

Kommenter:

Mer om

nyheter barn.og.unge verktøy koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid korona

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen