Endret: 11. oktober 2010
Dagfinn og Gry
CAFÉDIALOG: - NAPHA har mulighet til å være med på å gyldiggjøre brukererfaring som kompetanse, sa Dagfinn Brørs i samtale med Gry Stub på NAPHAs verdensdagsarrangement søndag. Foto: Kjell-Ivar Myhr.

Vil gyldiggjøre brukererfaring

Vil gyldiggjøre brukererfaring

Faglig rådgiver Dagfinn Brørs er ansatt med brukererfaring i NAPHA.

Søndag var han med på å markere Verdensdagen for psykisk helse på Café Ni Muser i Trondheim.

- Mitt største ønske for jobben som ansatt med brukererfaring i NAPHA er å gi brukererfaring en annen posisjon innenfor fagfeltene, sa Brørs.

- Jeg ønsker å gjøre brukererfaring anerkjent og anvendbar for de som utøver psykiske helsetjenester i kommunene. Det handler om å samle denne erfaringen sånn at den blir nyttig for oss alle.

Intervju

Brørs ble intervjuet av NAPHA-rådgiver Gry Stub, som spurte om hvorfor han mener det er viktig med brukererfaring i NAPHA.

- Alle spørsmål NAPHA skal håndtere vil berøre brukeren og brukermedvirkning på en eller annen måte, svarte Brørs.

Han mener Opptrappingsplanen ikke har lykkes helt på dette området.

Gyldiggjøring

- NAPHA har mulighet til å være med på å gyldiggjøre brukererfaring som kompetanse.

- Hvordan er det å være ansatt med brukererfaring i NAPHA?

- Jeg opplever det jo som en anerkjennelse av den erfaringen du får i møte med de psykiske helsetjenestene, sa Brørs.

Eksempel

Han kom også med eksempel på hvordan brukerkompetansen kan brukes i hans jobb som faglig rådgiver i NAPHA:

Eksternt kan han gi råd, veiledning og holde foredrag om temaet brukermedvirkning, mens han internt kan sørge for at brukerperspektivet ivaretas.

- Det kan skje gjennom diskusjoner, og gjennom å bringe brukerkompetansen inn i ulike NAPHA-prosjekt, sa Dagfinn Brørs.

Godt oppmøte

Om lag 30 personer deltok på arrangementet, som var et samarbeid mellom NAPHA og flere andre kompetansesenter i Midt-Norge.

Tema for møtet var "Et arbeidsliv for alle?", og NAV-rådgiver Bente Adsen fortalte om hvordan de jobber i forhold til mennesker med psykiske vansker.

Ellers deltok NAPHA-leder Trond Hatling, artist Petter "Rakett" Jørgensen og rådgiver Ingunn Flakne Solberg ved Kompetansesenter Rus Midt-Norge.

Kunnskap

- Formålet med Verdensdagen er å øke kunnskapen om psykisk helse og bidra til åpenhet, sa Gry Stub, som ledet arrangementet.

Hun la vekt på betydningen arbeid har for den psykiske helsen.

- Arbeid er lykken i livet, blir det sagt, og deltakelse i arbeidslivet står som en sentral verdi i samfunnet vårt, sa Stub.

Selvtillit

Hun viste til at det å være i arbeid og aktivitet gir opplevelse av å være til nytte og bidra til fellesskapet. Det gir økonomisk trygghet og uavhengighet, selvtillit og mestring.

Hun pekte på flere årsaker til at mange med psykiske lidelser ikke er i arbeid: Sykdomsbildet, stigmatisering, diskriminering og ulike forhold på arbeidsplassen.

- Men de fleste mennesker med psykiske lidelser ønsker å jobbe, sa Gry Stub.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen