Endret: 13. juni 2017
Alain Topor2

Alain Topor til Kristiansand

Alain Topor til Kristiansand

Skal snakke om recovery og bedringsforskning

Svenske Topor er et kjent navn innen psykisk helsefeltet, blant annet som forfatter av en rekke bøker, noen også i norsk utgave.

Han er sjef for Forsknings- og Utviklingsenheten i Psykiatrin Södra og forskningssjef på Institutionen för Socialt Arbete ved Stockholm Universitet.

Onsdag 26. januar kommer han til Kristiansand for å delta på et to-dagers seminar i regi av UNIK, som er et universitetsklinisk samarbeid mellom Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus HF.

Recovery

Der skal han blant annet gi en innføring i recovery og bedringsforskning

- Topor og recovery er veldig relevant for brukere og fagfolk i kommunene, sier faglig rådgiver Arve Almvik i NAPHA.

Gjennom studiebesøk har NAPHA sett at recovery er en sentral fagteori for lokalbaserte tjenester i Danmark og Skottland.

Forbausende

- Men selv om recovery har vært kjent i Norge i mange år, er det forbausende få kommuner og DPS'er som baserer sitt psykiske helsearbeid på recovery som faglig fundament, sier Almvik.

Han anbefaler seminaret, der dag to byr på et forskningsseminar om recovery. Det blir blant annet fokus på konkrete prosjekter, og samtale om hvilken rolle UNIK kan spille i dette arbeidet.

- Flere av oss i NAPHA har snakket om behovet for å bevisstgjøre fag– og brukerfeltet og utvikle hjelp basert på recovery, salutogenese og empowerment som faglige relevante teorier, sier Arve Almvik.

Flere foredrag

Tidligere redaktør i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, Anders J. W. Andersen, skal også bidra på seminaret.

Han skal snakke om hva vi legger i betegnelsen "psykisk helsefeltet" og hvilken rolle recoverytenkningen spiller.

Det blir også en samtale mellom Odd Kenneth Hillesund, Odd Volden, Anne Lise Lønn, Vigdis Svaland og Erna Ulland om spørsmålene: Hva er UNIK? Er psykisk helsefeltet på Agder opptatt av recovery og bedringsforskning?

"Leva mitt liv"

Som en liten oppvarming til seminaret kan du se dokumentarfilmen "Leva mitt liv", der Alain Topor medvirker.

Der forteller Klas Sundström og Patricia Deegan om hva som hjalp dem i deres bedring fra schizofreni.

Filmen er produsert av Dan Ying och Anna Eidem 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen