Publisert: 21. januar 2011.   Endret: 03. februar 2020
LASSA - Russenter i Oslo

LASSO - for rusavhengige i risikosonen

LASSO - for rusavhengige i risikosonen

Lavterskeltilbudet LASSO for rusmiddelavhengige åpnet i Oslo i 2011. LASSO er et samarbeid mellom stat og kommune.

De aller svakeste blant rusmiddelavhengige i Oslo fikk en ny  mulighet til å bli fanget opp av hjelpeapparatet da LASSO åpnet i januar 2011. Informasjon om tilbudet finnes på Oslo kommunes nettsider

LASSO er navnet på et prosjekt som skal ta i mot folk i Dalsbergstien Hus ved Bislett.

Sosialbyråd i Oslo, Anniken Hauglie, åpnet døren på symbolsk vis ved å knipe av et sperrebånd fredag 14. januar.

Tolkning

Hun tolket prosjektnavnet LASSO i bokstavelig forstand som et bilde på at hensikten er å fange opp de aller mest vanskeligstilte i rusmiljøet, skriver Oslo Universitetssykehus.

- De som er svært forkomne, er i risikosonen for alvorlig sykdom og i verste fall død. Det er disse menneskene som i dag har fått et bedre tilbud, sa Hauglie.

Det skal være lett å komme inn døren i Dalsbergstien Hus. LASSO-prosjektet er et lavterskeltilbud og skal f or eksempel kunne hjelpe  rusmiddelavhengige som lett faller ut av medisinsk behandling og trenger oppfølging eller være en inngang for andre som aldri kommer inn i LAR-systemet.

Tillegg

LAR-står for legemiddelassistert behandling, og er allerede et tilbud for mange av de sykeste rusmiddelavhengige. LASSO skal være et tilegg til dette.

Spesialisthelsetjenesten ved Oslo Universitetssykehus stiller med medisinskfaglig kompetanse.

- Vi gleder oss til å ta del i de erfaringer dere kommer til å høste fra dette prosjektet, sa klinikksjefen under åpningen av LASSO.

Stat og kommune samarbeider om LASSO. Byråden i Oslo trakk også frem dette.

- En pille er ikke nok, det kreves så mye mer. Da blir samhandling mellom kommunens rusomsorg og statens rusbehandling veldig viktig, avsluttet byråden.

Under debatt

Aktiviteten har allerede vært i gang en stund. Dalsbergstien Hus har delt ut stoffet Suboxone som et lavterskeltilbud siden i høst, skriver DittOslo.no

Dette skal være Oslo Kommunes alternativ til heroinutdeling, og et langt bedre alternativ, i følge byråden.

Men, dette er ikke alle enige i. Debatten om LASSO som lavterskeltilbud er allerede i gang.

Arild Knudsen, Leder i Foreningen for human narkotikapolitikk er kritisk til Suboxone som et tilbud til de svakeste rusmiddelavhengige.

Kommenter:

Mer om

nyhetsarkiv rusproblem.og.psykisk.lidelse lavterskeltilbud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen