Publisert: 16. mars 2011
Fosenmøtet 14/3-11 i Rissa
SAMLING: Her er deltakerne på Fosenmøtet i Rissa sist mandag. Foto: Trond Asmussen.

Fagansatte møtes 4-6 ganger i året

Fagansatte møtes 4-6 ganger i året

Levende og aktivt faglig nettverk på Fosen utvikler både ansatte og tjenester

RISSA (Napha.no): Napha.no var til stede ved nettverkets samling i Rissa sist mandag.

Det faglige nettverket for psykisk helsearbeid var opprinnelig et produkt av samarbeidet med daværende Åfjord bo- og behandlingssenter. Deltakerne i kommunene har fortsatt å møtes etter at det ble nedlagt.

Med i nettverket er de sør-trønderske kommunene Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan og Osen, i tillegg til nord-trønderen Leksvik. Hver av dem med et innbyggerantall på mellom 1000 og 6500 innbyggere.

Kommunene har i løpet av opptrappingsperioden klart å bygge opp gode fagtjenester innen psykisk helse. Men det innrømmes at de er sårbare på kompetanse, da det er få ansatte i den enkelte tjeneste.

Faglig påfyll

Fagansatte i psykisk helsearbeid fra disse kommunene møtes 4 til 6 ganger i året for å diskutere, få faglig påfyll og se tjenestene i sammenheng. Vertskap går på rundgang, slik at den enkelte også kan bli mer lokalkjent i nabokommunene.

Deltakerne sier de opplever dette som nyttig og faglig utviklende både for den enkelte og tjenestene.

Kolleger i nabokommunene er også til god støtte og hjelp mellom samlingene. Kommunene samarbeider om å arrangere temadager på omgang for brukere, der deltaker fra brukergruppen i alle kommunene er velkommen.

Utfordringer

Kommunene forteller at de i det store og hele ikke opplever større kutt i tjenester/stillinger etter at opptrappingsplanen ble avsluttet.

Men flere melder om at stillinger står vakant som følge av avtalte innsparinger ved langvarig sykdom og permisjon.

Å synliggjøre arbeidet som gjøres, og legitimere behovet for tjeneste og ressurser, er blitt et viktig tema etter opptrappingsplanen, da tjenestene ennå levde et beskyttet liv.

Ressurser

Nå er den enkelte tjeneste en del av den ordinære kommunale prioriteringsprosessen, og må konkurrere om ressurser på lik linje med andre tjenester i kommunen.

Dette stiller nye krav:

De tjenestenes som gis må synliggjøres og dokumenteres. Behov må kommuniseres og rettferdiggjøres overfor politikere og administrasjon.

Samhandling

I disse dager foregår utprøving av AAT/AAF akutt ambulant team i kommunene. Det skjer i samarbeid med Fosen-teamet, som er organisert under Nidaros DPS i Trondheim.

Samarbeidet er et ledd i samhandling om behandling og oppfølging av brukere.

Prosjektet går foreløpig frem til 1. juni 2011, da det vil bli evaluert.

Et mål for samarbeidsprosjektet er å utvikle en hensiktsmessig arbeidsfordeling og oppfølging fra begge nivå, til beste for brukere med alvorlige akutte psykiske problem i kommunene.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen