I permisjon fra 01.04.18   Trond Asmussen

I permisjon fra 01.04.18 Trond Asmussen

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: trond.asmussen@napha.no
Telefon: +47 48054402

I NAPHA er jeg kontaktperson for Sør-Trøndelag og Vestfold og er prosjektleder for team Midt. Jeg leder NAPHAs oppfølging av pilotprosjekter innen Rask psykisk helsehjelp, en satsning fra Helsedirektoratet. Jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, og veiledningspedagogikk. Har en “Master i Kunnskapsledelse” fra Copenhagen Business School og er godkjent høyskolelektor i “Strategi, organisasjon og ledelse” ved Handelshøyskolen BI. Min arbeidsbakgrunn er fra akutt- og ungschizofreni- avdeling i sykehus, psykiatrisk sykepleier i Trondheim kommune, og enhetsleder for “Psykiatrisk sykepleietjeneste” i Melhus kommune gjennom hovedperioden for opptrappingsplanen. De siste tre årene arbeidet jeg som rådgiver for helse og sosial i Utviklingsseksjonen- rådmannens fagstab i Melhus kommune. Jeg foreleser i Personalledelse og HRM ved handelshøyskolen BI i Trondheim og personalledelse ved handelshøyskolen HhiT. Med et praktisk ståsted fra fagfeltet sammen med erfaring fra fag,- organisasjons,- og kunnskapsutvikling, ønsker jeg å bidra til videre vekst og kunnskapsutvikling innen fagfeltet, og være med å påvirke innhold og retning.