Publisert: 01. april 2011
Rapgruppen
HIP-HOP: Erik Bruset og Trond Wiger serverte sykepleierne HIP-HOP-rytmer og rap.

Rappet for sykepleiere

Rappet for sykepleiere

HIP-HOP: “Gode Ord Dør Sist" leverte innsiktsfull åpning av sykepleiernes konferanse.

Erik Bruset og Trond Wiger brukte ord og setninger fra sykepleiernes egne dokumenter i en spesialskrevet rap-låt. Dette vekket applaus! Den kraftfulle musikken og tekstene traff umiddelbart tilhørerne hjemme.

"Rusvirkelighet" for første gang

Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere (LPS), arrangerer sin første ruskonferanse i Trondheim i samarbeid med fagavdelingen i NSF. Konferansen startet i går og avsluttes i dag, 1. april.

Landsgruppen har vokst. Nå omfatter den også sykepleiere som arbeider i rusfeltet.

Utvidelsen er en naturlig konsekvens av nasjonale føringer for samarbeid mellom fagfeltene.

Den to dager lange konferansen er en milepæl ikke bare for foreningen, men også for fagutvikling og samarbeid nasjonalt.

Sykepleiere en spiller viktig rolle

- Vi trenger erfarne helsearbeidere som kan takle uforutsigbare arbeidsdager. Det er en utfordring å påvirke og bedre holdningene til personell som arbeider i rusomsorgen”, sier Jan Erik Sjølås i sitt innlegg på konferansen.

Jan Erik Sjølås arbeider som fagleder for lavterskeltilbud rus-psykisk helse i Trondheim.

- Få er i stand til å beskrive den harde virkeligheten på gata, slik han kan det. Ikke minst viste han hvorfor sykepleiere trengs der, sier Trond Asmussen, faglig rådgiver i NAPHA.

NAPHA var tilstede på konferansen med stand.

Å arbeide med rusavhengige nytter

Sykepleiere har en viktig rolle i rusbehandling, både på spesialistnivå og i kommunale tjenester. Dette krever kompetanse og forståelse for feltet og de involverte.

Programmet på konferansen spente fra det faglige til det politiske. Kari Henriksen, medlem i Arbeids- og  Sosialkomiteen på Stortinget holdt et også et innlegg.

Med rytmisk trøkk satte rap'erne sykepleiernes språk og taler i enda et perspektiv - som en musikalsk og poetisk kommentar.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen