Publisert: 04. april 2011.   Endret: 14. desember 2017
Ill.foto: Depresjon7

395 000 med angst eller depresjon

395 000 med angst eller depresjon

Nye nasjonale tall

Det er Folkehelseinstituttet som i dag presenterer den nye rapporten "Psykisk helse i Norge. Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger".

Den viser at psykiske helseplager er mindre utbredt i Norge enn i de fleste andre land i Europa.

Psykiske plager som angst, depresjon, søvnvansker og redusert mestring er likevel et betydelig folkehelseproblem her i landet.

Levekår

Rapporten, som bygger på Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse i 2008, viser blant annet følgende:

  • Minst 395 000 var betydelig plaget av symptomer på angst eller depresjon.
  • 640 000 hadde søvnvansker.
  • 950 000 opplevde liten grad av kontroll og mestring.

Likt i dag

- Det er lite grunn til å tro at situasjonen er vesentlig endret siden 2008, sier forsker Ragnhild Bang Nes til Folkehelseinstituttets egne nettsider.

Hun mener undersøkelsen bekrefter tidligere studier, som viser at psykiske helseproblemer som angst, depresjon, søvnproblemer og redusert mestring er et betydelig folkehelseproblem.

- Over tid ser det ut til at nivået av betydelige psykiske plager i befolkningen er relativt stabilt, sier Bang Nes.

Risikofaktorer

Rapporten trekker fram flere risikofaktorer for psykiske plager:

  • Enslighet
  • Lav inntekt
  • Arbeidsledighet
  • Alvorlige økonomiske problemer
  • Samlivsbrudd
  • Langvarige eller kroniske helseproblemer

En opphopning av slike belastninger utgjør en særlig stor risiko for å få psykiske plager.

Eldre-rapport

I dag presenterer Folkehelseinsituttet også en ny rapport om forekomsten av psykiske plager og lidelser blant eldre i Norge.

Den avdekker mangel på kunnskap om den psykiske helsen hos mennesker over 65 år.

I følge Folkehelseinstituttets nettsider er det mye som tyder på en lavere forekomst av angst- og depresjonslidelser rundt 65-årsalderen enn i yngre aldersgrupper. Men noen av resultatene tyder på en høyere forekomst i de aller eldste aldersgruppene  

Yngre eldre i 60-70 års alderen som bor hjemme, har antagelig relativt lav forekomst av psykiske plager og lidelser sammenlignet med den øvrige voksne befolkningen. Men studier blant eldre som bor på ulike former for institusjoner viser høy forekomst av psykiske plager og lidelser.

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen