Endret: 01. november 2011
Ingun Vattekar Ulvestad
VIKTIG OPPTRAPPING: -Opptrappingsperioden med øremerking av midler har vært viktig for oppbygging og stabilisering av tjenestene i psykisk helsearbeid, men kunne absolutt ha vært lengre, mener Ingun Vattekar Ulvestad i Balestrand kommune. Foto: Privat.

-Mye strev og lidelse blant folk

-Mye strev og lidelse blant folk

Intervjustafetten "Psykisk helsearbeid Norge rundt". Etappe 19: Balestrand kommune.

Navn: Ingun Vattekar Ulvestad

Jobb: Veileder i psykisk helsearbeid i Balestrand kommune

Utfordret av: Siren Ese, Høyanger kommune

Sender stafettpinnen videre til: Berit Kaardal, Lærdal kommune

-Skildre kommunen din med tre ord:

-Liten kommune, vakker “perle”, storslått natur.

-Hva er det beste med jobben din?

-Kontakten med mennesker i ulike livssituasjoner, det å se mennesker reise seg igjen og gå videre etter kriser og livspåkjenninger. Videre det å bidra til å stabilisere, tilrettelegge og følge opp når det trengs. Og ikke minst verdsetter jeg samarbeid med gode og engasjerte samarbeidsparter i egen enhet, og på tvers av enheter og etater.

-Og hva er det verste?

- Å erfare at det er så mye strev og lidelse blant folk i alle aldre.

-Nevn en ting du mener kan gjøre det psykiske helsearbeidet i kommunene bedre:

-Større åpenhet om psykisk helse generelt, og større grad av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, særlig rundt psykisk helse i forhold til barn og unge.

-Nevn et tiltak din kommune er involvert i som du vil framheve?

-Vår kommune har et BU-team, et barne- og ungdomsteam bestående av helsestasjon, PPT, barnevernstjeneste og psykisk helsetjeneste. BU-teamet arbeider inn mot oppvekstområdet ved regelmessige møter i barnehager og skoler som veiledende og rådgivende instans. BU-teamet medvirker også i tilrettelegging og oppfølging i enkeltsaker. Gode samarbeidsrutiner på tverrfaglig og tverretatlig basis er noe vår kommune har oppnådd gjennom dette.

-Hva synes du om at NAPHA har lansert kunnskapsbasen www.psykiskhelsearbeid.no?

- Det er flott med alt som handler om psykisk helsearbeid i kommunene, og som øker åpenhet og kunnskap innen fagfeltet. Det er viktig med fokus både på kompetansebehov og tilrettelegging av tjenestene, og utfordringer man står i når det gjelder det kommunale ansvaret for tjenestetilbud og oppfølging i psykisk helsearbeid.

-Et annet nettsted du kan anbefale?

-I tillegg til Helsedirektoratets nettsider, er www.rbup.no og www.voksneforbarn.no viktige nettsider, som jeg bruker mye i arbeidet med familier, barn og unge.

-Gi terningkast til regjeringens innsats for psykisk helse:

-Fire. Opptrappingsperioden med øremerking av midler har vært viktig for oppbygging og stabilisering av tjenestene i psykisk helsearbeid, men kunne absolutt ha vært lengre.

-Hva gjør du selv for å ta vare på din psykiske helse?  

- Jeg er på det jevne aktiv bruker av skog og fjell sommer som vinter. Kontakt med venner og familie er viktig. Kvalitetstid med ektefelle, barn, svigerbarn og ikke minst mine tre barnebarn, som jeg nyter å være sammen med, betyr mye. God faglitteratur og skjønnlitteratur er bra. Og korsang, en god mentalhygienisk aktivitet.

-Anbefal en bok, film eller annen god kultur:

- Jeg leser for tiden Linda Olssons “Taushetens konsekvenser”, en bok om relasjoner og samspill, og om mangel på nødvendig åpenhet mellom mennesker. Ikke uvesentlig i arbeidet med å forstå og møte andre.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen