Endret: 15. november 2011
Ronny Ellingsen
KASTEBALL: I mange år opplevde Ronny Ellingsen å være en kasteball mellom rus og psykiatri, der ingen ville ta ansvar. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA

-Jobben ga meg livet tilbake

-Jobben ga meg livet tilbake

Etter ti år utenfor arbeidslivet jobber Ronny Ellingsen (56) nå som medarbeider med brukererfaring ved Lakslia bofellesskap i Bergen.

-Jeg har ikke vært innlagt etter at jeg begynte å jobbe igjen for to år siden. Jeg har fått et nytt liv, sier den tidligere bygningsarbeideren Ronny Ellingsen (56) fra Bergen.

15.november delte han sine erfaringer med andre deltakere på konferansen "Samhandling for arbeid - Arbeid og psykisk helse" i Bergen.

Kasteball i 10 år

-Jeg fikk en knekk som 45-åring, og klarte ikke lenger å jobbe innen yrket mitt som var veldig resultaorientert og nokså stressende, forklarer Ellingsen.

I mange år opplevde han å være en kasteball mellom rus og psykiatri, der ingen ville ta ansvar.

-Psykiatrien mente jeg hørte hjemme i rusomsorgen og omvendt. Jeg er derfor veldig opptatt av at både NAV og de ulike enhetene innen helsesektoren må knyttes nærmere sammen, sier Ellingsen.

Fastlegen tok affære

Til slutt tok fastlegen hans affære.

-Han koblet inn NAV. Det ble et vendepunkt for meg, forteller Ellingsen.

Fikk fast jobb

Gjennom NAV kom han inn i et utdanningsopplegg kalt Medarbeider med brukererfaring (MB). Han fikk praksisplass ved Lakslia bofellesskap i Bergen, et tilbud til mennesker med psykiske lidelser.

-Jeg trivdes godt med å jobbe med mennesker, følte at jeg gjorde en god jobb, og fikk fast ansettelse i 70 prosent stilling. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme tilbake i jobb igjen, sier Ellingsen.

Danner samhandlings-nettverk

15.november var deltakere fra både spesialisthelsetjenesten og kommunalt psykisk helsearbeid i Bergen samlet for å snakke om nettopp samhandling om arbeid. I tillegg var det representanter fra både NAV, Helsedirektoratet, Haukeland Universitetssykehus og et titalls mennesker med brukererfaring som har kommet seg ut i jobb.

-Målet med dagen er å danne lokale nettverksgrupper mellom de som jobber med mennesker med psykiske lidelser i de ulike bydelene i Bergen, forklarer Marianne Bjørkly, som er fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse i NAV Hordaland.   

Inspirert av England

Bjørkly er inspirert av engelske Rachel Perkins, som mener at arbeid er en svært viktig del av rehabiliteringen for mennesker med psykiske lidelser.

-Det å komme seg raskt ut i ordinært, betalt arbeid har vist seg å være en stor suksess i de landene hvor dette har vært satset bevisst på som del av rehabiliteringsprosessen, sier Bjørkly.

-Felles mål

Individual placement and support (IPS) kalles denne metoden, som Bjørkly mener er en god metode for å få til samhandling.

-Det krever at alle instanser, både innen helsevesenet og NAV, samarbeider tett med felles mål om at mennesker med psykiske lidelser som ønsker det skal få hjelp til å komme seg ut i ordinær jobb, sier Bjørkly.

Suksess-metode

Bjørkly oppsummerer IPS i fire hovedpunkter:

•En evidensbasert oppfølgingsmetodikk som i betydelig grad har lykkes med å bistå  mennesker med alvorlige psykiske lidelser til å få ordinært arbeid.

•I motsetning til tradisjonell attføring, starter man i ordinær virksomhet og gir støtten der.

•Tro på at mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer kan ha en vanlig jobb.

•Finne en god jobbmatch mellom deltakers styrker og erfaringer, og de jobber som finnes.

Kunnskap om arbeidslivet

 -IPS har lykkes i ulike kulturer. Det er nok et uttrykk for at jobb er veien til sosial inkludering og en trygg økonomi, stort sett overalt. Mange fagfolk er involvert, blant annet en jobbekspert som har kunnskap om hvordan arbeidsgivere tenker og prioriterer, forteller Bjørkly.

Det å kunne samhandle med arbeidsgivere, forstå deres behov og gjøre dem trygge på at de vil få nødvendig rådgivning og oppfølging om de velger å ansette en person med psykiske lidelser, er svært viktig, sier hun.

-Nye tanker

Trude Ystebø, avdelingsleder for psykiatritjenesten i Laksevåg bydel i Bergen, ser en klar nytte av å samhandle om å hjelpe folk ut i arbeid.

-Dagen i dag er for meg en fin anledning til å starte en nettverksgruppe lokalt i min bydel Laksevåg. Det er nye og kloke tanker det med å få folk rett ut i arbeid. Det er noe vi i førstelinjen ikke kan klare alene. Samhandling blir derfor helt avgjørende, mener Ystebø.

-God begynnelse

Sosionom ved Bjørgvin Distriktspsykiatriske senter (DPS), Christine Axelsen Tenold, er enig:

-Folk faller ofte mellom stoler i overgangen mellom ulike etater. Det er viktig at vi som er involvert møtes, slik at vi snakker samme språk, har samme mål og får til bedre brukermedvirkning. Disse konferansene der vi danner nettverk er en god begynnelse, mener hun.

-Gledelig

-Det er gledelig å se at DPS, NAV og kommune danner nettverk med fokus på arbeid og psykisk helse, sier faglig rådgiver i NAPHA, Tove Carstensen, som besøkte konferansen.

Les flere foredrag fra konferansen:


DANNER NETTVERK: Marianne Bjørkly, fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse i NAV Hordaland.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen