Publisert: 07. desember 2011.   Endret: 08. september 2015
Rachel Perkins på konferansen Arbeid i et behandlingsperspektiv - psykisk helse og rus

I Nett-TV: Rachel Perkins overbevisende foredrag om IPS, samhandling, arbeid og psykisk helse.

Se Perkins banebrytende foredrag her!

Se Perkins banebrytende foredrag her!

Både NAV og Helsedirektoratet anbefaler ansatte i etatene å se Rachel Perkins overbevisende foredrag i nett-tv. IPS skal prøves ut i Norge.

-Dette er veien å gå for å inkludere mennesker med psykiske lidelser i arbeidslivet, sier Gina Krogsvold, fagansvarlig for den nasjonale satsingen på arbeid og psykisk helse i NAV.

Rachel Perkins er blant Europas fremste på IPS. Ansvarlige for den nasjonale satsningen på arbeid og psykisk helse i NAV og Helsedirektoratet, mener budskapet hennes er viktig.

Video lagt ut i nett-TV

Foredragene er nå lagt ut på Psykiskhelsearbeid.no med guide og skriftlig materiale vedlagt:

Skal prøves ut i Norge

-Arbeids- og velferdsetaten setter nå i gang flere piloter på IPS rundt i landet i samarbeid med helsesektoren. Pilotene er basert internasjonal erfaring og forskning, som blir presentert i Perkins' foredrag, sier Gina Krogsvold.

Overbeviste alle

-Hvorfor vente med å hjelpe folk ut i jobb? spurte Perkins da hun holdt foredragene Making reality of Employment for people with Mental Health and/or Addiction Problems og Implementing Evidence Based Supported Employment for People with Mental and/or Addiction Problems under konferansen Arbeid i et behandlingsperspektiv i Oslo, 20. september.

Hun overbeviste alle som hørte på. Et bedre arbeidsrettet tilbud skal komme mennesker med psykiske lidelser til gode.

Følges opp av norske myndigheter

Metodene Perkins legger frem er nyttige for alle etater.

-For å få til et bedre tilbud til brukerne, blir samhandling helt avgjørende, sier Gina Krogsvold.

Ledende i Stor-Britannia

På oppdrag fra den britiske regjeringen har Rachel Perkins ledet arbeidet med en uavhengig gjennomgang og vurdering av hvordan regjeringen på en bedre måte kan bidra til at mennesker med psykiske helseproblemer kommer i arbeid og beholder tilknytningen til arbeidslivet i Stor-Britannia.

 

Kommenter:

Mer om

nyheter ips

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen