Publisert: 22. januar 2013.   Endret: 04. september 2015
Anette Mjelde

Kick off for "Rask psykisk helsehjelp"

Kick off for "Rask psykisk helsehjelp"

Kognitiv terapi for mennesker med depresjon og angst er basen i Rask psykisk helsehjelp, som nå starter i 12 kommuner.

22. januar ble det holdt Kick off i Oslo.

-Rask psykisk helsehjelp skal drives av tverrfaglige team hvor en psykolog inngår, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Anette Mjelde, til direktoratets nettside.

Gratis - og uten henvisning

Tilbudet, som er tilgjengelig allerede i vår, er gratis og man trenger ikke henvisning fra lege, skriver Helsedirektoratet.

Opplæringen blir gjennomført av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. 60 personer, bestående av psykologer og annet helesepersonell, vil delta i undervisning og veiledning.

-Veldokumentert

-Kognitiv terapi og veiledet selvhjelp er en veldokumentert behandlingsmetode for lettere og moderate psykiske lidelser, sier Mjelde.

-Tilbud innen én til to uker

Rask psykisk helsehjelp skal hjelpe de som har depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg. For de som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.
 
-I dag er angst og depresjon en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker, slik at problemene ikke utvikler seg, sier Mjelde.

Opplæringsprogram

Opplæringsprogrammet for Rask psykisk helsehjelp skal gi kompetanse i:
 • prinsippene for kognitiv terapi ved angstlidelser og depresjon
 • bruk av kartleggingsinstrumenter og klinisk intervju for angst og depresjon
 • bruk av metoder for veiledet selvhjelp ved depresjon og angst gjennomføring av kurs i mestring og forebygging av depresjon kognitiv terapi ved søvnproblemer
 • bruk av lavintensivmetoder for formidling av kognitiv terapi, som telefon og selvhjelpsmateriell
 • vurdering av hvem som faller inn under Rask psykisk helsehjelp, og hvem som bør henvises videre
 • vurdering av prinsippene for at klienten får tilbud på egnet nivå i trappetrinnsmodellen og rask formidling videre til dette nivået
 • løpende vurdering og kartlegging av effekten av tilbudet for pasienten
 • identifisering og kartlegging av risiko for suicid
 • metoder for samhandling med fastlege og andre deler av helse- og sosialtjenestene
 • jobbfokusert kognitiv terapi

Les også på napha.no: 20 mill til rask psykisk helsehjelp

RASK PSYKISK HELSEHJELP
 • Lavterskeltilbud til personer over 18 år, med lettere til moderate problemer med angst og depresjon.
 • Baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi.
 • Skal drives av tverrfaglige team.
 • Disse 12 kommunene har fått 1,7 millioner kroner hver: Orkdal, Kristiansund, Stjørdal, Fjell, Lørenskog, Oslo bydel Søndre Nordstrand, Oslo bydel Frogner, Hurum, Molde, Modum, Notodden, Fosen DM IKS.

Kommenter:

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen