Publisert: 23. januar 2013
Andreas Tjernsli, Kaja Sillerud og Karin Gravbrøt
ARBEID:-Alle som ønsker å komme ut i arbeid, må få den hjelpen og støtten de trenger, både fra NAV og helsetjenesten - i tett samarbeid. Det er både Andreas Tjernsli (f.v), Kaja Sillerud, Karin Gravbrøt, fra henholdsvis Arbeids-og Velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet enige om.

-NAV og helse skal snakke sammen!

-NAV og helse skal snakke sammen!

ACT-team og representanter fra NAV er samlet til felles konferanse om innsatsen for arbeid til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

-32% av ACT-teamenes brukere ønsker konkret hjelp til å finne jobb, sa Tove Carstensen, faglig rådgiver i NAPHA, da hun ønsket velkommen til nettverkssamling for ACT-team i Bergen i dag.  

Det spesielle ved årets samling er at NAVs fylkeskoordinatorer og representanter fra lokale NAV-kontor også er invitert. Ved siden av foredrag i plenum, er det også satt av tid til dialog og diskusjon i mindre grupper.

Helsefremmende

Å være i arbeid er helsefremmende. Mennesker med psykiske lidelser representerer ikke noe unntak. Karin Gravbrøt, seniorrådgiver i Avdeling for psykisk helsevern og rus, i Helsedirektoratets divisjon for spesialisthelsetjenesten, viste til internasjonale studier i sitt innlegg.

-Arbeid gir mestringsfølelse, identitet og selvrealisering. Det bidrar til normalitet og sosial integrasjon. Dessuten kan det gi seg utslag i bedre behandlingsresultater, sa hun.

Få i ordinær jobb

Ulike studier viser at 53-70% med alvorlige psykiske lidelser ønsker ordinært arbeid.

-I Norge er rundt 13 % av denne målgruppen i slikt arbeid idag. Blant ACT-teamenes brukere, bare rundt 3% (ved inntak til behandlingen, red.anm.), sier Gravbrøt til Napha.no.

Det er altså snakk om et stort potensial for bedre hjelp.

Nasjonal satsning

Kaja Sillerud, seniorrådgiver i Avdeling for psykisk helse og rus i Helsedirektoratets divisjon for primærhelsetjenesten, understreket mulighetene som ligger i samarbeid og utnyttelse av de systematiske modellene, ACT, som retter seg spesielt mot personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester, og IPS (Individuell jobbstøtte), som innebærer at arbeid ses på som en del av behandlingen. 

-Hvis vi skal få til en vellykket prosess tilbake til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, må NAV og ACT-teamene jobbe godt sammen, sa Sillerud.

Jobbspesialist i teamet

Sillerud viste på den annen side til evalueringen som er foretatt midtveis i den nasjonale satsningen på ACT-team. Den forteller oss at en del forhold ligger godt til rette for å lykkes:

-9 av 12 team har ansatt en arbeidsspesialist. De fleste har sosialfaglig utdanning og mange har fartsstid fra NAV. De jobber allerede mye med å motivere til arbeid og utdanning. ACT-modellen i seg selv beskriver godt hvordan man kan jobbe med dette på en systematisk måte, sier Sillerud til Napha.no.

Stor utfordring

Mange av ACT-teamene ser likevel på arbeid som en stor utfordring.

Under nettverkssamlingen blir det også foredrag om IPS og eksempler på IPS i praksis.

-ACT-teamene har selv ønsket å lære mer om IPS og diskutere dette grundigere, sier ansvarlig for nettverksamlingen, Tove Carstensen.

-Til rett tid

-Vi vet at individuell oppfølging virker, men samtidig har NAV innsett at vi ikke kan gjøre dette alene, sa Andreas Tjernsli, kontorsjef for Levekårskontoret, Arbeids- og Velferdsdirektoratet, i sitt innlegg.

Han pekte på at mange av NAVs tiltak er nyttige for gruppen med alvorlige psykiske lidelser, men at NAV trenger samarbeid med behandlere i helseapparatet.

Rekkefølgen av ulike tiltak blir viktig, mente han.

-Hemmeligheten ligger i å kunne samarbeide godt – slik at vi kan gi riktige tjenester til rett tid, sa Tjernsli.

 

 

 

 

Nettverkssamling for ACT-team 2012 i Bergen

NAPHA koordinerer nettverket av ACT-team i Norge, og har ansvaret for opplæring. Dette innebærer bl.a. en årlig nettverkssamling, som denne i Bergen 23.-24. januar, 2012.

NAPHA har hatt ansvaret for gjennomføringen av et opplæringsprogramm for ACT-team i Norge. Dette bestod av i alt 11 samlinger i perioden 2009-2011 .

Målgruppen for ACT-teamene er mennesker med alvorlig psykisk lidelse alene eller i kombinasjon med rusmiddelmisbruk, kognitiv svikt og nedsatt funksjon. De har gjerne sammensatte og langvarige behov.

 

 

TOVE CARSTENSEN:-Disse dagene skal vi i fellesskap se på muligheter og utfordringer knyttet til arbeid for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen