Publisert: 24. januar 2013
Angelica Schafft, forsker
ARBEID OG PSYKISK HELSE: Forsker Angelika Schafft snakket om arbeidslos-forsøket og betydningen av kompetanse som dreier seg om en kombinasjon av kunnskap om arbeid og psykisk helse.

Arbeidsgiverlosing med dobbel kompetanse

Arbeidsgiverlosing med dobbel kompetanse

-NAV må se på både arbeidsgiver og arbeidstakere som sine brukere, sier forsker Angelika Schafft.

 Arbeidsgiverlosene kan spille en viktig rolle.

Angelika Schafft, som i mer enn ti år har drevet  forskning om arbeidsinkludering for personer med psykiske lidelser og problemer, holdt foredrag under NAPHAs nettverkssamling for ACT-team, fylkeskoordinatorer i NAV og representanter for lokale NAV-kontor i Bergen i dag, 24.januar.

Arbeidsgiverlos - ny rolle

En los har bruk for kompetanse med kunnskap om både arbeidsintegrering og psykisk helse. Yrkesrollen er under utvikling, og forsøksordningen ble evaluert i 2012.

-Inkludering i arbeidslivet ble ikke vesentlig styrket, men arbeidslosens veiledningsmetodikk fungerte bra med tanke på å hindre utstøting fra arbeidslivet, og øke kompetansen på jobbfastholdelse, sa Schafft da hun presenterte evalueringen av NAVs forsøk med arbeidsgiverlos.

Bygger nettverk

Det mangler fortsatt hensiktsmessige rutiner for et godt samarbeid med lokale NAV-kontorer. Samarbeidet er likevel etter hvert blitt bedre, arbeidslivssentrenes arbeid med inkludering ved hjelp av arbeidsgiverlos er i gang, og enkelte case peker i positiv retning, viste evalueringen.

-I slike tilfeller forholder losen seg til det aktuelle nettverket, bygger nettverk og bruker veiledningskompetansen sin i den aktuelle situasjonen, sa Schafft.

Hva frykter arbeidsgiver?

En annen undersøkelse sier oss noe om hva som oftest hindrer arbeidsgivere i å ansette personer med psykiske vansker og lidelser.

-Til tross for at arbeidsgiverne hadde gode intensjoner om å ansette, kviet de seg. Hva de fryktet i størst grad var at negative personlige egenskaper og atferd ville gjøre det vanskelig på arbeidsplassen, sa Schaft.  

Andre grunner kunne være at de fryktet:

  • At personen ville kreve mye tid og oppmerksomhet, og/eller lage problemer for kolleger
  • Dårlig arbeidsevne, at jobben skulle utføres dårlig, at produktiviteten ville være lav eller ustabil
  • Mye fravær
  • Usikkerhet om hva diagnosen innebærer, og hvordan man skulle forholde seg til, og snakke med vedkommende

 

 

 

Angelika Schafft
  • Har vært ansatt som forsker ved Arbeidsforskningsinstittuttet (AFI) siden 1997 og har ledet en rekke forsknngs- og utviklingsprosjekter om arbeidesrettet inkludering, samarbeid, virkemidler og metoder for inkludering og arbeidsfastholdelse.
  • Forfatter av boka "Å få seg jobb - Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer", Kommuneforlaget 2009.
  • Ledet en treårig følgeforskning på forsøksordningen med "arbeidsgiverlos" i NAV.
  • Hensikten med forsøksordningen med arbeidsgiverlos har vært å utvikle gode former for lederstøtte i arbeidet med psykisk helse på arbeidsplassen.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen