Publisert: 30. august 2013
Kjetil Orrem, faglig rådgiver i NAPHA
TEMASIDE PÅ VEI: NAPHA bygger i disse dager opp en egen temaside om kognitiv miljøterapi på Psykiskhelsearbeid.no, sier Kjetil Orrem, fagredaktør for Psykiskhelsearbeid.no. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning)

Kognitiv miljøterapi i vinden

Kognitiv miljøterapi i vinden

NAPHA vil i dagene fremover publisere en rekke saker om kognitiv miljøterapi på kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no.

-Hva er grunnen til NAPHAS fokus på dette nå, fagredaktør Kjetil Orrem?

-9. september går Kick-off for opplæringsprogram i kognitiv miljøterapi av stabelen ved Strømsø bo- og servicesenter i Drammen. Det er TIPS Sør-øst som har laget opplæringsprogrammet. Samtidig lanserer NAPHA en forskningsbasert kunnskapssammenstilling om kognitiv miljøterapi sammen med Trøndelag forskning og utvikling AS. Kognitiv miljøterapi er et interessant felt, og vi synes det er flott å være med på å synliggjøre terapiformen for fagfeltet, og da kanskje spesielt ansatte i kommunene. En egen temaside om kognitiv miljøterapi er også under oppbygging på Psykiskhelsearbeid.no. Den skal også lanseres 9. september.

-Hva er kognitiv miljøterapi?

-Miljøterapi er litt forenklet sagt det arbeidet som foregår i det daglige miljøet i en bolig/ på en sykehusavdeling; personalets innsats for å forberede brukerne på hverdagen utenfor institusjonen. Måten dette utøves på kan være mer eller mindre bevisst, selv om det bør ligge en gjennomtenkt plan i bunn. I kognitiv miljøterapi implementeres elementer fra kognitiv terapi i den daglige omgangen med brukerne. De ansatte får opplæring i tankegangen og filosofien i kognitiv terapi og blir oppfordret til å bruke det i samtalene og samhandlingen med brukerne til daglig.

-Slik at alle ansatte på en måte blir behandlere i forhold til brukerne?

-Ja, man kan kanskje si det slik. For øvrig har kognitiv miljøterapi vært brukt en del overfor barn og unge her i landet, men mindre i forhold til voksne, i hvert fall i kommunehelsetjenesten.

-Hvem vil delta på kick-offet, og hva vil de kunne dra ut av dagen?

- Deltakerne på kick-offet vil være ansatte fra blant annet Drammen og Lier kommune; deltakerne i opplæringsprogrammet. Vi har også invitert flere brukerrepresentanter. Først vil Marit Solbjør fra Trøndelag forskning og utvikling presentere den rykende ferske kunnskapsoppsummeringen om kognitiv miljøterapi. TIPS Sør-Øst vil presentere opplæringsprogrammet, og man vil få høre om andre kommuners erfaringer med bruk av kognitiv miljøterapi i kommunal bolig. Det er NAPHA som står for arrangementet, i samarbeid med TIPS Sør- Øst.

-Til slutt, hvor tror du veien vil gå videre?

-Om det viser seg at opplæringsprogrammet fungerer, er tanken å introdusere dette også flere steder i landet. Kognitiv miljøterapi er en forholdsvis ny terapiform på full fart inn. Terapiformen har vært brukt i en viss grad i psykiatrien, men lite i kommunehelsetjenesten. Målet vårt nå er å åpne veien for kognitiv miljøterapi inn i kommunene, og det blir spennende å se hvilke erfaringer Drammen kommune vil få når lærdommen fra opplæringsprogrammet skal overføres ut i praksis. Nå er vi spente på fortsettelsen, sier Kjetil Orrem, og oppfordrer psykisk helsearbeidere til å følge med på NAPHAS kunnskapsbase Psykiskhelsearbeid.no fremover.

LES: Hver dag en ny sak om kognitiv miljøterapi på Psykiskhelsearbeid.no

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen