Publisert: 11. desember 2013.   Endret: 09. april 2019
F.v. Inger Hagen og Ellen Eriksen ved PIO-senteret i Oslo

Pårørendekunnskap samlet i ny bok

Pårørendekunnskap samlet i ny bok

PIO-senteret, som er et ressurssenter for pårørende til personer med psykiske lidelser i Oslo, feirer sine fem første år med å gi ut boka "Om å ta pårørende på alvor".

-Vi håper at boka kan brukes på videreutdanningene i psykisk helsearbeid rundt i landet. Den har mange konkrete eksempler på pårørendetilbud og hvilken effekt disse har, og intervjuer med noen av de mest fremtredende forskerne på feltet, sier Inger Hagen, leder ved PIO-senteret, til napha.no.

-Forsømt gruppe

PIO-senteret ble åpnet for fem år siden, gjennom et samarbeid mellom Oslo kommune og osloavdelingen av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP).

-Boka beskriver en modell for samarbeid mellom en organisasjon og en kommune, i dette tilfellet LPP og Oslo kommune, der kommunen innså at pårørende var en forsømt gruppe i kommunens psykiske helsearbeid, sier Hagen.

Interessant for fagfolk

Hun mener den bør ha stor interesse for alle som jobber innen psykisk helsefeltet, enten det er i en kommune eller i spesialisthelsetjenesten.

Boka forteller om senterets mange aktiviteter, som blant annet involverer psykoedukative samtalegrupper, enfamiliegrupper, kurs i belastningsmestring (Kib-kurs) og Mindfulness-kurs, rettet både mot pårørende og fagfolk. 

Trenger hjelp selv

De har en telefonrådgivningstjeneste for pårørende i hele landet. I tillegg har de gitt råd ansikt til ansikt til rundt 450 pårørende i Oslo de første fem årene. Boka beskriver denne tjenesten, som blant annet omfatter råd om kommunikasjon og grensesetting, hvordan pårørende kan motivere sine nærmeste til behandling, hvordan de kan ta vare på sin egen helse og hvor de kan søke hjelp til seg og sine nærmeste.

-De fleste pårørende forteller om en sterk bekymring for den som står dem nær. Samtidig er mange utslitt, og trenger hjelp til å finne ut hvordan de skal ivareta seg selv, sier Inger Hagen.

Galgenhumor

Foruten intervjuer med sentrale pårørendeforskere som Arne Holte og Alice Kjellevold, inneholder boka en rekke reportasjer der du møter folk som forteller om sin hverdag som pårørende til mennesker med psykiske lidelser.

Et ektepar forteller om hvordan de bruker galgenhumor for å takle livet med en tvangslidelse.

-At jeg som har vasketvang, også hadde vaskejobb og tok fagbrev i renhold, er noe vi innimellom bare må le av, sier kona i forholdet i reportasjen.

Ikke lenger "hår i suppa"

Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet og professor i helsepsykologi, Arne Holte, er intervjuet i boka. Han mener Opptrappingsplanen for psykisk helse i perioden 1999-2008 førte til en annen bevissthet omkring psykisk sykdom og pårørendes rolle enn for få år siden.

-I mange kliniske miljøer har man et helt annet fokus på pårørende. Mens pårørende tidligere ofte ble sett på "som hår i suppa", sees de nå i større grad som en ressurs, sier Holte i et intervju i boka.

Større byrde enn tidligere

Samtidig mener han at desentraliseringen av psykisk helse, som har pågått over en del år, har hatt noen utilsiktede bivirkninger for pårørendes del.

-Desentraliseringen har ført til større belastninger både på de nærmeste og på lokalmiljøet. Det krever en helt annen involvering og samarbeid enn det vanligvis legges opp til. Mange pårørende føler at ansvaret og byrden for sine nærmeste er større enn tidligere. Det kan godt være at det er bra, men vi har ikke hatt et bevisst forhold til dette og ikke hatt noen plan for hvordan de nærmeste pårørende kan settes bedre i stand til å fylle sine nye oppgaver, mener Holte.

Mer direkte på tjenestene

Inger Hagen i PIO-senteret mener senterets viktigste bidrag har vært å skaffe pårørende innen psykisk helse i osloregionen et godt lavterskeltilbud med faglig tyngde. Men ute i tjenestene ser hun at man har mye igjen før pårørende er blitt systematisk involvert.

-Vi ser at vi må jobbe mer direkte opp mot bydelene i forhold til å kurse dem i hvordan de kan samarbeide godt med pårørende, sier hun.

Hvordan skaffe boka?

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har vært med og støttet  bokutgivelsen. Biblioteket deres har flere eksemplarer til gratis utlån. Ta kontakt her: bibliotek@erfaringskompetanse.no

Les tidligere omtale av PIO-senteret på napha.no:

Kommenter:

Mer om

nyheter pårørendekunnskap samhandling nettverksmøter åpen.dialog

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen