Publisert: 27. mars 2014
Bent Høie, Helseminister. På Kvalitetskonferansen 2014
HELSEMINISTEREN PÅ KVALITETSKONFERANSEN: -Ledere må etterspørre informasjon både om den faglige kvaliteten og om hvordan pasienter og brukere opplever kvaliteten.

Ledere må ta kvalitetsansvar!

Ledere må ta kvalitetsansvar!

-Pasientens behov skal være styrende i innretningen og utviklingen av helsetjenestene. Det sa Helseminister Bent Høie da han avsluttet Kvalitetskonferansen 2014 på Lillestrøm i går.

-Vi var tidlig ute i Norge med en egen pasientrettighetslov, og brukerrepresentasjon er godt innarbeidet. Men, vi må i enda større grad se på brukerne som likeverdige samarbeidspartnere, sa Helseminister Bent Høie til konferansen om kvalitet i helsetjenestene.

Kvalitetskonferansen 2014 med tittelen "I beste mening" ble holdt på Lillestrøm 25. og 26.februar og tok for seg måling og forbedring av kvalitet i helsetjenestene. 

Hva må til?

Bent Høie mente at likeverdighet er noe av det viktigste å ta fatt i for at målsetningen om tjenester som setter «pasienten i sentrum» skal bli mer enn bare ord, må vi la pasienter og pårørende bli våre samarbeidspartnere.

-Hvorfor er dette så viktig? Fordi helse- og omsorgstjenesten må bli flinkere til å hjelpe mennesker til å mestre sine liv med sykdom, sa han.

God helse

-Jeg mener at god helse ikke handler om fravær av sykdom, men om å mestre de fysiske og psykiske belastningene som kropp og sjel utsettes for, sa Bent Høie.

-Kvalitetsarbeid på dagsorden

Høie mente at det skjer mye positivt på kvalitetsområdet, og at det er mye større bevissthet om kvalitet og pasientsikkerhet enn for bare fem år siden.

-Likevel er vi fortsatt i startfasen med å sette kvalitet og pasientsikkerhet på dagorden i ledermøter og styremøter, sa Bent Høie. 

Stortingsmeldingen «God kvalitet – trygge tjenester» angir retningen videre på en god måte, i følge Høie.  

Hva mener brukerne?

-Dere som deltar på denne konferansen jobber alle med kvalitet og pasientsikkerhet på en eller annen måte, og dere vet sikkert en del om kvaliteten på pasientbehandlingen på deres eget arbeidssted, men vet vi hvordan pasientene opplever kvaliteten? spurte helseministeren salen.

Han mente at ledere må etterspørre informasjon både om den faglige kvaliteten og om hvordan pasienter og brukere opplever kvaliteten. Videre må vi spørre oss om slik informasjon om kvalitet og risiko blir fulgt opp av sykehusets toppledelse, av sykehjemmets leder eller av rådmannen i kommunen.  

-Jeg er opptatt av å skape bedre kvalitet og pasientsikkerhet gjennom endring i ledelse, systemer og struktur, understreket han.

Et lederansvar

-Kvalitet skapes i møte mellom pasient og behandler – det er det jeg kaller sannhetens øyeblikk. Men, det er lederne som har ansvar for å legge til rette slik at virksomheten har et system som gjør at kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid er en selvfølgelig del av alt som skjer, sa Bent Høie.  

Helseministeren vil legge fram en årlig stortingsmelding om kvalitet og pasient for Stortinget.

-En slik stortingsmelding vil kunne avdekke hvordan vi bruker den kunnskapen vi har til å forbedre, og avdekke hvor vi mangler kunnskap om kvalitet og pasientsikkerhet, sa han.

Les flere av NAPHAs saker fra konferansen:

 

Kvalitetskonferansen 2014, Lillestrøm 25.-26.mars
  • Arrangeres av Norsk Forum for Kvalitet i Helsetjenesten (NFKH), som ble dannet i april 1993
  • Forumet er tverrfaglig og skal arbeide for å bedre kvaliteten i helsetjenesten
  • Konferansen arrangeres for 21. gang i 2014
  • Årets tittel: I beste mening

 

HELSEMINISTER BENT HØIE: -Kvalitet skapes i møte mellom pasient og behandler – det er det jeg kaller sannhetens øyeblikk. Men, det er lederne som har ansvar for å legge til rette slik at virksomheten har et system som gjør at kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid er en selvfølgelig del av alt som skjer. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen