Publisert: 22. mai 2014.   Endret: 15. mars 2016
dina.lev2

ENGASJERTE: Ellen Vinne, Dina von Heimburg, Berit Hakkebo og Inger Lise Rostad jobber med folkehelsearbeid i Levanger og Verdal samkommune. Foto: Anne Kristiansen Rønning / NAPHA

Gir gratis sykler til ungdommen

Gir gratis sykler til ungdommen

En robust befolkning med så lite psykiske og fysiske helseplager som mulig er et klart mål i Innherred samkommune i Nord- Trøndelag.

-Vi tenker at vi skal være gartnere, som vanner riktig i landskapet. Gode initiativ som fremmer folkehelse vil vi hjelpe til å blomstre, sier folkehelsekoordinator i Levanger og Verdal samkommune, Dina von Heimburg.

Levanger kommune samarbeider med nabokommunen i nord, Verdal, på mange felt, blant annet folkehelse, og tiltakene er mange. Samtidig som folkehelsearbeidet gjelder alle i kommunen, ønsker de å fokusere mest på barn og unge.

Her er «De utrolige årene» basalt.  Dette er et utviklingsprogram som tar sikte på å styrke voksenrollen i møte med barn og unge.

Eneste i landet

-Man arbeider for at foreldre, lærer og barnehagepersonale skal kunne møte barnets kognitive, sosiale og emosjonelle behov, sier Inger Lise Rostad, barnevernspedagog og fast ansatt for å jobbe med «De utrolige årene» i Verdal. Kommunen har jobbet systematisk med programmet helt siden 2008, som et universalforbyggende tiltak.«De utrolige årene» er nå et varig tiltak i kommunen; forankret politisk og i økonomiplanen.

-Så vidt jeg vet, er Verdal den eneste kommunen i landet som har gjort dette. Mange har utviklingsprogrammet som prosjekt, sier Rostad.

Les mer om programmet her.

Forankret i planer i flere sektorer

Politisk forankring av tiltak er viktig i folkehelsearbeidet i samkommunen, og det arbeides for at folkehelsa skal bli topp-prioritert i alle kommunale sektorer. Det er for eksempel inne både i næringsplan, landbruksplan og oppvekstplan.

-Samtidig som at kommunesjefene har det på topplista, ser man at initiativene ofte kommer fra grasrota. Det fører til at ansatte på alle nivå i kommunen har et forhold til folkehelsearbeidet, noe som er viktig for å lykkes, sier Berit Hakkebo. Hun er økonom og rådgiver for utviklingsarbeidet i samkommunen.

Kan legge til rette, men ikke fikse alt

Dina von Heimburg påpeker at kommunen ikke skal fikse alt.

-Men vi kan legge til rette. For at innbyggerne skal ha det best mulig, med seg selv, der de er i livet og på det stedet de bor. Målet er at de skal ha god kontakt med seg selv, tro på seg selv, og at de skal skjønne at de er viktige i et fellesskap.

-Samtidig vil vi utfordre dem på å ta vare på andre enn også. Det er ikke nok å bare tenke på seg selv. Som menneske har man også ansvar for å ta vare på andre, sier von Heimburg.

Tar livet på pulsen

I samkommunen jobber man kunnskapsbasert i folkehelsearbeidet og legger teori og forskning; både lokale, regionale og nasjonale data, til grunn for arbeidet. Lokale data viser for eksempel at ungdommen aldri har vært snillere, flinkere og mindre rusa enn nå.

-Samtidig ser det ut til at de unge har mer å stri med sjøl. De er mer ensomme, syns livet er vanskeligere. Spesielt sliter mange unge jenter med bekymringer. Dette er nyttig for oss å vite når vi planlegger. Vi jobber strategisk og prøver stadig å lage en utvikling mot det bedre, sier von Heimburg.

I de to kommunene er man opptatt av å se helsetjenesten i sammenheng med resten av kommunen, og fokuserer mye på de gode kreftene som skapes i samarbeid på tvers av sektorer.

-I Levanger har det for eksempel blitt satset på kultur og helse. Det har ført til at man har etablert nye tiltak og endret praksis i kommunenes helsetjeneste. Rytmisk trening for pasienter med Parkinsons sykdom, allsangkafe på rådhuset og musikkterapi til personer med demens er eksempler fra dette tverrfaglige samarbeidet, sier von Heimburg, før hun påpeker:

-Helsetjenesten framskaffer også verdifull informasjon som brukes som kunnskapsgrunnlag til tiltak i andre sektorer.

Ungdommen får sykkelpakke

Gratis sykler er et eksempel på tiltak man har i forhold til unge i Levanger kommune. Skoleungdom kan velge mellom gratis busskort, eller en sykkelpakke, inkludert, hjelm og reflekser.

-Det artige er at kommunen også sparer penger på akkurat dette, sier Hakkebo.

For øvrig er man i gang med å oppgradere sykkelveinettet i Verdal og Levanger, for at flest mulig skal bruke sykkelen mer og bilen mindre.

Les mer om dette her:

Ordføreren er folkehelsesjefen

I samkommunen ser man på ordførerne som folkehelsesjefer.

-Rådmennene er de gode medhjelperne, mens vi andre er fotsoldatene, som utfører arbeidet og sikrer en toveis kobling, nedenfra og opp, og ovenfra og ned. Det er viktig å snakke med politikerne også. Vi driver med salutogenese, sammen med alle deler av kommunen og politikerne. Det er utrolig meningsfylt, sier von Heimburg.

Før hun nevner at man også er medlemmer av nettverket Sunne kommuner.

-Der henter vi inspirasjon, lærer fra andre kommuner, og blir koblet mot forskningsmiljøer og sentrale aktører innen folkehelsearbeidet. Gjennom nettverket får vi også direkte tilgang til internasjonale strategier og føringer, og får anledning til å være med i utviklingen av disse, sier von Heimburg.

 

 

BLIR DE ROBUSTE VOKSNE? Skal man drive folkehelsearbeid, er det gjerne lurt å starte med de minste.

Kommenter:

Mer om

nyheter helsefremming.og.forebygging fysisk.aktivitet folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen