Publisert: 27. mai 2014.   Endret: 11. september 2016
Anette Sett Gjessing (2) (852 x 604)

LEDER AN: Anette Sett Gjessing fra NaturKulturHelse-senteret (NaKuHel) i Asker er prosjektleder for planleggingen av et nytt vitensenter for folkehelse på Sem i Asker. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Vil åpne vitensenter for folkehelse

Vil åpne vitensenter for folkehelse

I naturskjønne omgivelser på Sem i Asker jobbes det med å etablere et regionalt og nasjonalt vitensenter for folkehelse. Å utvikle modeller for helsefremmende miljøer, særlig på det psykiske området, er ett av målene.

-Med folkehelsesenteret skal vi styrke folkehelsen gjennom inspirasjon og kunnskap om sammenhengene mellom natur, kultur og helse, sier Anette Sett Gjessing fra NaKuHel (NaturKulturHelse-senteret), som holder til i Asker.

Helsefremming i praksis

NaKuHel jobber sammen med Asker og 15 andre kommuner i Vestregionen om å få til et nytt vitensenter om folkehelse på Sem i Asker i løpet av 2015.

-NaKuHels arbeid er tenkt inn som ett eksempel på hvordan man kan jobbe helsefremmende i praksis, sier Gjessing.

NaKuHel har i dag over 20 aktivitetsgrupper hvor deltakerne selv er premissleverandører for innhold og utvikling. Her finnes møteplasser som Smia, Drivhuset, Barnehagen, Bryggerihuset, Gapahuken som skal skape tilhørighet, tillitt og selvfølelse for alle som kommer. 

-Fellesskap i et fargerikt miljø

Dette tilbudet er tenkt som en av grunnsteinene i det nye folkehelsesenteret.

-Vi ønsker å videreutvikle våre møteplasser for personer med psykiske helseutfordringer. Vi skal skape sosiale fellesskap i et fargerikt miljø. Her er det fullt fokus på det friske. Vi skal mobilisere og styrke krefter som gir positive hverdagsopplevelser. Empowerment-tenkningen er viktig for vår visjon, forteller Gjessing.

-Folkehelseplan

Som et ledd i utviklingen av senteret arrangerer NaKuHel konferansen «Psykiske helseutfordringer – hvordan oppnå mestring, livskvalitet, balanse og mening» 26.-27.mai på Sem gjestegård.

-I Asker utarbeides det en folkehelseplan med et spesielt fokus på levekårsutfordringer. Vi har også fått på plass en folkehelsekoordinator, som skal koordinere og synliggjøre våre helsefremmende naturomgivelser og møteplasser, sier Gjessing.

-Helsefremmende og forebyggende

NaKuHel har helt siden stiftelsen i 1994 hatt som visjon å bidra til helhetstenkning og kreativitet omkring natur, kultur og helse, for derigjennom å bidra til å bedre helse, miljø og livskvalitet.

-Vi jobber hver dag med å realisere målene om helsefremmende og forebyggende arbeid, der ett av fokusene er psykiske lidelser. Gjennom modellen skal vi utvikle møteplasser, nettverk, metodikk, utdanning, forskning og innovasjon. Samarbeidet med forskningsmiljøene og utdanningsinstitusjonene blir særlig viktig fremover. Her har vi allerede en god kunnskapsbase etter erfaringer fra arbeidet i NaKuHel, sier Gjessing. 

Nysgjerrige på konseptet

Hun forteller at NaKuHel ofte har besøk fra kommunene, fylkeskommunen, folkehelsekoordinator, studenter, stortingsrepresentanter og statsråder.

-Alle er nysgjerrige på konseptet som har blitt en møteplass for glede, aktivitet, fellesskap og mestring, sier Gjessing.

Jobber med å skaffe midler

Hun understreker at senteret er i et forprosjekt, og at det jobbes med å få midler på plass til etablering.

-Entusiasmen hos ordfører og rådmann her i Asker er stor, men det gjenstår et viktig arbeid før vi kan si at senteret blir en realitet, sier Gjessing

PLANER OM NYTT FOLKEHELSESENTER
  • NaKuHel håper sammen med Asker og 15 andre kommuner i Vestregionen å få til et nytt vitensenter om folkehelse på Sem i Asker, i løpet av 2015.

Kommenter:

Mer om

nyheter helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen