Endret: 05. juni 2014
agder.pirelli
EN SANNHET: -Hvis lille Ole får juling hver dag fordi han går i kjole, vil han få mer angst enn vanlige gutter, sier Esben Esther Pirelli Benestad. (Foto: NAPHA/ Anne Kristiansen Rønning).

- Vi kan forebygge selvmord

- Vi kan forebygge selvmord

- Mange sliter tungt med å vise hvem de er. La oss løfte frem talentene, i stedet for å se ned på uvanlige mennesker.

Det sier Esben Esther Pirelli Benestad, lege og forsker ved Universitetet i Agder (UiA). Benestad slår fast at mange personer har en egenart som miljøet rundt ikke aksepterer.  Dermed holder de det for seg selv, og brenner inne med vonde følelser, som skam, sinne og nedstemthet.

Noe som kan resultere i psykiske lidelser.

Mange får angst og depresjon

-Forekomsten av angst og depresjon hos transer, homser og lesber er mye større enn hos befolkningen for øvrig. Forekomsten av selvmord er også mangedoblet hos disse gruppene. Her kan man gjøre mye ved å jobbe med forebygging, sier Benestad.

Hen tror mange ressurser blir liggende uforløst, fordi mennesker fortrenger den de egentlig er.

-Samfunnet rundt vil ofte ikke anerkjenne dem som fullverdige mennesker. Men folk er forskjellige, det er en naturlov, og da blir det feil å bidra til en kultur som ønsker ensartethet, sier Benestad, som selv er en profilert, norsk transperson.

Gir barn diagnoser

«Hva med lille Ole som bare vil gå i kjole? Hva med lille Trine, som ikke vil bruke kjolene sine?»

Dette er et dikt Benestad har laget. Hen slår fast at man helt fra to-treårsalderen kan se smågutter som liker å kle seg i kjoler, og jenter som foretrekker gutteklær, selv om jenter ofte viser slike preferanser noe senere enn guttene. Dette gir i mange tilfeller en diagnose.

-Hvis et barn transer mer enn et halvt år, har han/hun/hen gjort seg fortjent til diagnosen «Kjønnsidentitetsforstyrrelse i barndommen.» Diagnosen er på vei ut, heldigvis, men er her ennå, sier Benestad, før hen stadfester at tre til fem prosent av alle småbarn har et uvanlig kjønnsuttrykk.

Må behandle de forstyrrede

Ca. 20 prosent av disse blir transer som voksne, 60 prosent blir homser eller lesber, mens 20 prosent blir vanlige.

Barn med slike talent virker ofte forstyrrende på omgivelsene. Mens enkelte er usikre på hvordan de skal reagere når barnet viser ualminnelig atferd, er andre klart negative.

-Mange foreldre, skole- og barnehagepersonell ser på det som et problem. Da er det ikke barna vi må behandle, men de som forstyrres av dem, poengterer Benestad.

Takknemlige for redskaper

Mange er også åpne for det. Benestad blir ofte kontaktet av barnehager og skoler som er usikre på hvordan de skal håndtere et barn. Hen reiser rundt i hele Norge og gir av sin kunnskap.

-Poenget er å se på barna som talentfulle i stedet for syke. Det er forbausende effektivt. Svært ofte blir folk veldig takknemlige når jeg gir dem redskap for å takle situasjonen. Jeg har også sett at det har stoppet mobbing over natten. Når man vet de hva man skal gjøre, legges mange negative mekanismer ned.

Oppdag talentene

-Naturen er fantastisk og kompleks, mens dessverre er det slik at kulturen er primitiv. Og hvis lille Ole daglig får juling fordi han går i kjole, vil han få mer angst enn vanlige gutter, sier Benestad.

Hen mener at mange grupper sykeliggjøres i stedet for å bli verdsatt, og at det ikke dreier seg bare om kjønn.

-Personer med ADHD, Tourette, Asperger opplever det samme. For meg er dette ulike talent, som kan nyttiggjøres. Slike mennesker er ofte veldig gode på noe, og møtes de med denne grunnholdningen, får man en helt annen samtale enn om de blir møtt som en person med en diagnose, stadfester Benestad.

Mange typer blomster 

Fremdeles er det alt for mange som føler seg uvelkommen i verden som et friskt menneske, ifølge Benestad.

-For 10 000 år siden var sikkert personer med ADHD høyt verdsatt som sankere og jegere.

Vær deg selv og vis talentet ditt. Ethvert åpnet talent vil inspirere andre til å åpne opp for sine hemmeligheter, sier legen, før hen avslutter humoristisk:

Det er mange blomster i Guds hage. Og det tror jeg Vår Frue i himmelen er glad for at vi verdsetter.

(hen = pronomen brukt om transer. RED.)

  • Rundt en og en halv prosent av alle voksne har en uvanlig kjønnsidentitets-opplevelse.

KILDE: Esben Esther Pirelli Benestad

 

 

 

 

Esben Esther Pirelli Benestad og Elsa Almås

Esben Esther Pirelli Benestad: Norsk lege, spesialist i klinisk sexologi , familieterapeut og professor i sexologi ved Universitetet i Agder. Gift med sexolog og professor ved UiA, Elsa Almås. De to samarbeider mye om forskning.

  • Gjennom delte kliniske erfaringer, utvekslinger med andre klinikere og forskere og gjennomgang av litteratur har de laget en forståelsesmodell for kjønn og en annen for spesielle tenningsmønstre. Dette er ennå i utvikling og utprøving. Målet er å forstå og evt. korrigere misforholdet mellom klienters egen opplevelse som friske og samfunnets sykeliggjøring av det uvanlige innenfor kjønn og seksualitet.
  • Leverandører av nye ord og begreper de har gitt tilnavnet ”inspirerte”, fordi noen forståelser og selvoppfatninger ikke kunne beskrives av de gamle. Tilsvarende har de forkastet, latt ”ekspirere” gamle beskrivelser.
  • Introduserer inspirerte ord i klinikk og samfunn. Ord som ”begavelse” og ”talent” brukes om fenomener som tidligere ble sykelig- eller syndiggjorte. Positive ord og begreper kan bidra til bedrete allianser i terapirommet, og til mer positiv opplevelse av tilhørighet i kulturen.
  • Har forelest og publisert på traumeforståelse, pedagogikk og motiver.
OPPTATT AV ORD: La oss bruke positive ord, som talenter, i stedet for å sykeliggjøre, sier Benestad og Almås.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen