Publisert: 11. september 2014
F.v Tore Jarl Olsen, Annett Eidem Røsok, Ragnhild Naas og Kirsten Janne Røkke

LAGET BOK: Rask psykisk helsehjelp-teamet i Molde, f.v Tore Jarl Olsen, Annett Eidem Røsok, Ragnhild Naas og Kirsten Janne Røkke. FOTO: Møyfrid Kjølsdal/NAPHA.

Laget arbeidsbok i veiledet selvhjelp

Laget arbeidsbok i veiledet selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp-teamet i Molde kan stolt vise frem en rykende fersk arbeidsbok i veiledet selvhjelp - som de har laget selv!

-Vi har på en måte tatt terapeuten ut av terapirommet og inn i arbeidsboka, sier Anett Eidem Røsok i Rask psykisk helsehjelp-teamet i Molde.

Hun og de tre andre medlemmene i teamet presenterte sin nye arbeidsbok under en samling for Rask psykisk helsehjelp-team fra hele landet, som foregår i Oslo 10.-11. september.

Behandlerne i lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp tilbyr individualsamtaler og kurs, og skal også tilby veiledet selvhjelp. Molde var ivrige etter å komme i gang, og laget en arbeidsbok selv.

Personlig verktøy

Teamet har brukt artikler fra Norsk forening for kognitiv terapi, og beskriver boka som et rammeverk rundt den kognitive modellen og en systematisering av et veiledet selvhjelpsprogram. De har laget arbeidsoppgaver, eksempler og trinnvise moduler.

Tema i boka er depresjon, og de planlegger også en arbeidsbok om angst.

De har lagt vekt på at boka skal være et lettforståelig redskap i behandlingsprosessen, både i det selvstendige arbeidet og under de jevnlige telefonkonsultasjonene med behandler.  Boka er tenkt å være et personlig verktøy. Brukeren fyller inn egne tanker og følelser, og slik kan en også etterhvert se sin egen utvikling, fra modul 1 til modul 5.

Å ta fighten med sin indre dialog

Arbeidsboka dekker også tema som kosthold, søvn og bevegelse - livsstilsvaner som kan være med på å opprettholde en depressiv tilstand. Videre har den tilbakefall som et tema, ved at brukeren setter opp egne punkt som han skal være på vakt for, som for eksempel isolasjon og økende grubling.

Målet er at den som leser arbeidsboka kan bli en støttespiller for seg selv: Ved å venne seg til å sette spørsmålstegn ved sin egen indre dialog, vil brukeren etterhvert gå bort fra forståelsen om at en tanke er sann fordi den blir tenkt. Kjernen i arbeidsboka er at det finnes hensiktsmessige og uhensiktsmessige tanker, og at vi har et valg om hvilke tanker vi velger å tenke.

Teambygging

For et forholdsvis nytt team har prosessen med å lage arbeidsboka vært med på å sveise teamet enda tettere sammen. For å få til et felles produkt har det vært mange runder, og det har vært en prioritert aktivitet innad i teamet med støtte fra prosjektleder.

De forteller at prosessen har gjort at dem bedre kjent med hverandres sterke og svake sider, og de har opplevd en synergieffekt der teamets samlede kreativitet utgjør mer enn summen av hvert teammedlems innspill.

Ved at teamet har knadd på innholdet har de fått stoffet ekstra godt under huden, noe som vil komme brukerne til gode. Det har også vært godt å ha fokus på å utvikle noe konkret, og det har skapt en identitet i teamet.

Nå gleder de seg til å kunne gi rask psykisk helsehjelp til enda flere av innbyggerne i Molde kommune.

Les også på napha.no:

Les også på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no:

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen