Møyfrid Kjølsdal

Møyfrid Kjølsdal

Faglig rådgiver
Napha
Epost: moyfrid.kjolsdal@samforsk.no
Telefon: 91846874

Jeg er utdannet spesialist i klinisk psykologi med fordypning voksne. Av arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid har jeg i hovedsak jobbet med pasienter med psykoseproblematikk, både poliklinisk og i sengeavdeling. Jeg har også noe erfaring fra habilitering, barnevernsinstitusjon, bedriftshelsetjeneste og feltarbeid for Leger uten grenser. 

I NAPHA jobber jeg i hovedsak med brukerinvolvering i tjenestene, recoveryperspektivet og arbeid og psykisk helse. Tidligere har jeg vært involvert blant annet i satsningen Housing First og kartleggingen av rettighetsingripende tiltak i kommunene, samt regionsarbeid i Midt-Norge og på Vestlandet.