Endret: 05. november 2014
melgalvis og larsen

ENGASJERTE: -Hvorfor skal HOD bestemme hvilke prosjekter hver enkelt kommune trenger? Kommunene må selv få avgjøre hva de trenger å søke midler til, sier Asbjørn Larsen fra RIO (t.h.), til Sandro Melgalvis fra HOD (t.v.). Melgalvis synes ideen er god.(FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

 

Møte mellom HOD og Rio i nord

Møte mellom HOD og Rio i nord

Det oppsto et nyttig treff mellom Asbjørn Larsen fra RIO og Sandro Melgalvis fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i går, etter at begge hadde hatt innlegg på Rus og Psykisk Helseforum Finnmark i Alta.

-Det var et spennende og engasjerende innlegg, sier Melgalvis, som er seniorrådgiver i HOD, og nikker til Larsen.

-Jeg skal ta med meg ønsket ditt om å få flere personer med erfaringskompetanse inn i tjenestene videre. Det er også for 2015 foreslått å styrke bruker- og pårørendeorganisasjonene, særlig lokalt, fra regjeringens side. Vi vil øke rammen med 18 millioner kroner fra sist år, slår han fast.

-Ikke overse gullkompetanse

Larsen, som selv har mange års rusmisbruk bak seg, og som nå er brukermedvirker for Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) og daglig leder for kafé X i Tromsø, har nettopp hatt et engasjerende innlegg der han fremhevet at flere erfaringskonsulenter må inn i tjenestene.

-Hvorfor velger kommuner ofte å ansette sykepleiere uten særlig rusfaglig bakgrunn, når det også er dyktige personer med brukerbakgrunn på søkelista? spør han.

Er etterspurt, men kan ikke stille

-Ofte har ikke førstnevnte de kvalifikasjonene som hjelper oss. Det vi gjerne trenger er en ærlig samtale og hjelp fra en som vet hva det handler om, slår Larsen fast. Før han fortsetter:

-Også i RIO mangler vi folk. Vi er etterspurt, men har ikke folk som kan stille. Det er behov for flere profesjonelle brukermedvirkere, sier Larsen.

-Sats på TSB

Kommunenes kompetanse på og mulighet for å hjelpe brukere med bolig og gi dem gode, oppsøkende tjenester må også styrkes, ifølge Larsen. Og han er klar på at man må satse på tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), brukerstyrte senger og akuttsenger.

-Det forebygger tilbakefall.

Kommunene vet selv best hva de trenger

I tillegg kom han med en klar anbefaling til HOD om å erstatte øremerkede tilskudd til kommunene på helse- og rusfeltet med en annen ordning.

-Hvorfor skal HOD bestemme hvilke prosjekter hver enkelt kommune trenger? Kommunene må selv få avgjøre hva de trenger å søke midler til. Hver enkelt kommune er forskjellig og behovene er ulike, poengterte han.

HOD: -God idé!

Melgalvis liker forslaget.

-Det er en god idé å ikke ha så prosjektstyrte midler, men at det skal kunne søkes på ut fra de lokale behovene i kommunene. Vi er mye rundt i Norge og fanger opp ønsker og innspill. Dette tar vi med oss når vi arbeider med den nye opptrappingsplanen for rusfeltet som skal ut i 2015.

Helhetlig og spisset plan

Opptrappingsplanen vil følge opp sentrale forslag i regjerings-plattformen, som å sikre ettervern fra første dag etter endt avrusning og behandling, ifølge Melgalvis.

-Vi har mange utfordringer i dag: Økt alkoholforbruk, flere overdoser og fragmenterte tjenestetilbud som ikke utfyller hverandre. Vi er nå i en dialogfase med de som planen gjelder - bruker- og pårørendeorganisasjoner, frivillige og ideelle organisasjoner, kommuner og spesialisthelsetjenesten. Ønsket vårt er å få til en helhetlig og enda mer spisset plan enn vi har hatt før, slår han fast.

-Forhold dere til virkeligheten i kommunene

Larsen, som også er styremedlem i MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet, tok også opp andre tema i sitt innlegg. Til en lydhør forsamling slo han fast at spesialisthelsetjenesten må følge terrenget, ikke kartet.

-De må forholde seg til virkeligheten ute i kommunene, ikke til det som skulle vært der. Hvert tettsted trenger for øvrig en brukerorganisasjon. Det er ikke lett å kjempe i et system der du er på bunnen i utgangspunktet. Har du et lag med deg, står du sterkere, sier han.

-For lite forskning på rusfeltet

Og om forskning: -Jeg er så glad for at jeg ikke hører ordet «evidensbasert» så ofte lenger. Vi må nyttiggjøre oss av erfaringer på det som virker. På rusfeltet forskes det foreløpig alt for lite.

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen