Endret: 21. januar 2016
39990523 hender

ØNSKER BIDRAG TIL KONGRESS: Fristen for å sende inn abstract er 31. januar. Det er mulig å delta med poster, muntlig presentasjon, symposium, workshop eller film. (Ill.foto: www.colourbox.com).

Vil synliggjøre norsk, oppsøkende virksomhet for resten av Europa

Vil synliggjøre norsk, oppsøkende virksomhet for resten av Europa

"3rd European Congress on Assertive Outreach" arrangeres i Oslo i juni. Fristen for å levere abstract går ut 15. februar.

-Mye godt arbeid på feltet foregår her i landet; flere ulike team er i gang med forskjellige modeller for oppsøkende arbeid. Dette er verdt å vise fram til resten av Europa, sier Torleif Ruud, som skal lede kongressen.

Vis fram oppsøkende praksis!

Det er mulig å delta med poster, foredrag, symposium, workshop eller film.

Fristen for å sende inn en kort oppsummering (abstract) av det dere vil presentere er 15. februar.

Bygg nettverk og kom i dialog

Den som bidrar får muligheten til å synliggjøre det de jobber med for fagpersoner som står i en lignende situasjon i andre land.

-Kongressen er super for å bygge nettverk og komme i dialog med personer man kan ha god nytte av senere. Man kan hente verdifull inspirasjon og få nye ideer om hvordan man kan jobbe, slår Ruud fast.

Flere hundre deltakere fra hele Europa er ventet å komme til kongressen, og Ruud poengterer at de har fått tak i gode hovedforedragsholdere (key note speakers).

Håper på mange norske bidrag

-Mange aktuelle tema står på dagsordenen. Vi har lagt vekt på brukerperspektivet, og det vil være med en brukerstemme i alle de tre hovedsesjonene. I tillegg vil det være posters og mange parallellsesjoner, med et mylder av presentasjoner, sier Ruud, som håper det vil komme mange norske bidrag.

-Vi har ACT-tem, men også mange andre spennende modeller vi kan vise frem. Nå er det bare å melde seg, oppfordrer han.

Kan bidra til å utvikle tjenestene

Den melder seg på som vanlig deltaker, vil også kunne få valuta for pengene.

-Kongressen blir en arena der det formidles mye kunnskap om hva som skjer på feltet oppsøkende virksomhet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, i ulike land. Vi håper kongressen vil inspirere mange, og bidra til at det oppsøkende arbeidet for denne brukergruppen utvikles videre, sier Ruud.

I år er det tredje gangen kongressen arrangeres. Første gang var i Rotterdam (2011). I 2013 ble den holdt i Avilés i Spania.

Napha.no var til stede og dekket den første europeiske konferansen i Rotterdam for tre år siden. Les saker derfra:

 

3rd European Congress of Assertive Outreach
  • Kongressen arrangeres av European Assertive Outreach Foundation (EAOF) i Oslo 24.-26. juni 2015.
  • Hovedtemaet er "Reaching out together".
  • Aktiv, oppsøkende behandling har som oppgave og nå mennesker med alvorlig psykisk lidelse som i liten grad selv søker hjelp.
  • Målet er å støtte personen i å oppfylle sine mål, takle sykdom og oppnå bedring og et meningsfylt liv i lokalsamfunnet.

AKTUELT: -Kongressen er super for å bygge nettverk og komme i dialog med personer man kan ha god nytte av senere, sier Torleif Ruud, som skal lede kongressen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen