Publisert: 16. februar 2015.   Endret: 25. februar 2016
Korus Nord innlegg Brukerplan Tromsø

Elisabeth Nordmo fra KoRUS Nord forteller om Brukerplan til ansatte i NAV, psykisk helsetjenester og rustjenester i ni kommuner i Troms, i Tromsø 13. februar. FOTO: Ellen Hoxmark/NAPHA.

Brukerplan på nett

Brukerplan på nett

95 prosent av kommunene som har benyttet Brukerplan for å kartlegge omfanget av rusproblemer og psykiske helseproblemer, er fornøyde. 1. mars åpner nettutgaven av Brukerplan.

-Verktøyet selger seg nesten selv. Det er bare å vise til kommuner som har tatt det i bruk, og hvor fornøyde de er, sier seniorrådgiver Elisabeth Nordmo i KoRUS Nord.

-Nyttig og praksisnært

13. februar holdt hun og kollega Liv Salen opplæring i den nye nettutgaven av Brukerplan for representanter fra NAV, psykisk helsetjenester og rustjenester i ni kommuner i Troms. Disse trosset stiv kuling og snøras, og måtte gjennom kolonnekjøring for å komme til Tromsø for å delta.

-Interessen er stor. Kommunene synes både det er enkelt å gjennomføre kartleggingene, og at det gir mening. De ser det som et nyttig og prasisnært verktøy, sier Nordmo.

Flere nyheter i år

Til nå har løsningen vært basert på excel.

-Nå har vi fått en webbasert versjon, som vi starter opp med 1. mars på brukerplan.no. Denne blir mye enklere å bruke enn den excel-baserte løsningen vi har hatt til nå, sier prosjektleder for Brukerplan på landsbasis, Marit Emmerhoff Håland.

Det er ikke bare nettversjonen som er det nye av året.

-Det er også nytt at komuner som ønsker det kan velge å kartlegge brukere som bare har psykiske problemer også. I tillegg går kartleggingen fra i år helt ned til brukere som er 16 år gamle, forteller Håland.

NAPHA deltar

NAPHA ble i 2014 koblet på arbeidet med å videreutvikle Brukerplan til også å omfatte psykisk helse.

-Vår oppgave framover blir å stimulere kommunene til å kartlegge forekomsten av psykiske helseproblemer i kommunen, samt bistå kommuner i å analysere funnene fra kartleggingsarbeidet til bruk i eget plan- og utviklingsarbeid, sier nestleder i NAPHA, Petter Dahle.

Region Nord er først ute med opplæring om BrukerPlan i 2015. Samlingen i Tromsø 13. februar var første gang online-versjonen ble presentert.

Stor interesse i nord

I fjor var det 26 av 88 kommuner i de tre nordligste fylkene som hadde kartlagt sine brukere med Brukerplan. Det ligger an til at flere kommuner i nord tar i bruk dette verktøyet i år. Allerede har 22 kommuner vist interesse ved å melde seg på samlinger i de to
nordligste fylkene.

-Nå gjenstår det to opplæringsdager i Nordland som det er mulig for alle kommuner i de tre nordligste fylkene å delta på. Det er torsdag 26. februar i Bodø og fredag 27. februar i Svolvær, sier Elisabeth Nordmo i KoRUS Nord.

Det er fremdeles plasser igjen på disse opplæringsdagene, og påmelding skjer via KoRus Nords nettsider.

Gir resultater

I Brukerplan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester og som fagpersonene i vedkommende tjeneste vurderer å ha et rusproblem og/eller psykiske helseproblemer. Det gjøres blant annet en funksjonsvurdering på de åtte områdene bolig, arbeid og aktivitet, økonomi, fysisk helse, rus, psykisk helse, sosial kompetanse og nettverk.

Flere kommuner som har brukt BrukerPlan tidligere fortalte på samlingen i Tromsø begeistret om hvordan de har brukt resultatene fra sin kommune, både i møte med egne politikere og i søknad om tilskuddsmidler fra for eksempel Helsedirektoratet.

I fjor gjennomførte KORFOR i samarbeid med KoRus en spørreundersøkelse om BrukerPlan blant de kommunene som hadde erfaring med bruk av BrukerPlan. Undersøkelsen viste en gjennomsnittlig økning i de økonomiske ressursene i tjenestene på 12 prosent mellom de som kartla for første gang og flergangskartleggere.  95 prosent av kommunene meldte at de i noen grad, i stor grad eller i svært stor grad var fornøyd med opplæring, oppfølging og tilbakemelding i BrukerPlan.

Elisabeth Nordmo (t.v.) og Liv Salen i KoRUS Nord.

Kommenter:

Mer om

nyheter brukerplan

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen