Publisert: 03. mars 2015.   Endret: 19. september 2016
Birgit Valla

ERFAREN: Kursholder Birgit Valla har gjennom flere år jobbet med å utvikle psykisk helsetjenester i Stange kommune basert på tilbakemeldinger fra brukerne. FOTO: Line Dybwad-Olsen.

Når brukernes behov former tjenestene

Når brukernes behov former tjenestene

Lær å utvikle psykisk helsetjenester basert på tilbakemeldinger fra brukerne, gjennom kurs i Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) 12. mars.

-KOR hjelper terapeutene å holde fokus på relasjonen og samarbeidet med brukerne. Det gir også brukerne en mulighet til å si i fra hvis det er ting som ikke fungerer godt nok, sier kommunepsykolog Birgit Valla, som holder kurset på vegne av KS.

Valla og hennes kolleger i Stange kommune har gjennom flere år utviklet tjenestene sine basert på tilbakemeldinger fra brukerne.

-Har det vi gjør effekt?

Seniorrådgiver i KS, Gerd Andreassen, forteller at fagfolk innen psykisk helse har ønsket seg et slikt kurs gjennom et læringsnettverk KS har.

-Vi har gjennom læringsnettverkene lagt vekt på at kommuner og helseforetak må sjekke ut om det virker det de gjør. Har det noen effekt? Er det noen som får det bedre av behandlingen eller tiltakene, sier hun.

Andreassen mener man da må jobbe med målinger, og bruke de som en del av en feedback-prosess mellom bruker og tjenesteyter. Hun håper at både ledere og fagpersoner kommer på kurset 12. mars.

-Dette er et praktisk kurs, så de fleste vil være fagpersoner som vil benytte dette i sin jobb. Skal det derimot bidra til forbedringer må målingene analyseres. Da må ledere være med i evalueringsarbeidet, understreker Andreassen.

-Hva er viktig for deg?

-Hvordan tenker du at KOR kan styrke tjenestetilbudet innen rus og psykisk helse?

-Dette er jo brukermedvirkning på individnivå. Vi mener at det å jobbe systematisk med feedback fra brukerne vil føre til endringer i tjenestetilbudet. Fagpersoner vil i større grad stille bruker spørsmålet om hva som er viktig for bruker, og legge opp en behandlingsplan som retter seg inn mot det spørsmålet. Vi har en visjon om at vi må gå fra å spørre bruker «hva er det som feiler deg?» til «hva er viktig for deg?», og at dette må settes i et system, sier Andreassen.

Over 100 deltakere - vil du delta?

Kurset holdes i KS-huset i Oslo 12. mars klokken 9-16. Det koster 900,- å delta. Les mer om kurset og om påmelding.

Over hundre personer har meldt seg på. Online-påmelding er stengt, men det er fortsatt noen plasser igjen. Interesserte kan kontakte Gerd Andreassen på e-pos: Gerd.Andreassen@ks.no

-Det vil også bli satt opp lignende kurs i Bodø og Tromsø etterhvert, opplyser Andreassen.

-Vi har en visjon om at vi må gå fra å spørre bruker «hva er det som feiler deg?» til «hva er viktig for deg?», sier Gerd Andreassen i KS.

Kommenter:

Mer om

nyheter kor fit feedback-informerte.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen