Publisert: 03. mai 2017.   Endret: 11. mai 2017
fugler

DELTA I Å SNU LIVET: Det å systematisk få mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan hjelpen fungerer, trekker Susanne frem som noe som har bevisstgjort henne på at hun selv er aktivt med i å snu livet sitt. (Foto:www.colourbox.com)

-Nyttig å gi terapeuten tilbakemelding

-Nyttig å gi terapeuten tilbakemelding

Allerede fra første samtaletime ble Susanne spurt om å gi tilbakemelding på behandlingen hun fikk. Det opplevdes nyttig og førte til forandring, forteller hun.

Susanne kom til Stangehjelpa første gang i september 2016. På det tidspunktet var livet svært vanskelig for henne, forteller hun.

Allerede i første samtale introduserte Marianne Furuli, som jobber som psykisk helsearbeider i Stangehjelpa, henne for FIT (Feedback informerte tjenester), også kjent som KOR.

-Dette verktøyet har jeg opplevd som nyttig, sier Susanne.

Viktig utgangspunkt

-Det å starte med FIT fra det aller første møtet av, har vært viktig for meg. Jeg opplevde med en gang å bli møtt med et ønske om tilbakemelding, og at jeg som bruker skulle påvirke behandlingen. Det gav meg et annet utgangspunkt enn jeg har møtt tidligere i terapi, forteller Susanne.

At hun på denne måten skulle få være med å bestemme helt fra begynnelsen, gjorde at det ikke ble så vanskelig å skulle gi ærlige tilbakemeldinger som hun hadde trodd.

-Jeg opplevde at dette var spillereglene, at det var dette de jobber ut fra, sier hun.

Mer likevektig relasjon

Nyttigst har skåring på SRS-skalaen vært. Denne brukes til å gi tilbakemelding om alliansen mellom henne og terapeuten.

Den systematiske tilbakemeldingen og bruken av den har bidratt til likevekt i relasjonen mellom henne og Marianne.

-Man føler seg jo litt liten når en kommer til behandling, føler at terapeuten vet best. Men, når jeg får skåre i SRS åpner det for at jeg kan si hva jeg mener. Jeg kan faktisk si fra når det er noe jeg ikke føler er ok, sier Susanne.

Hun fastslår at det føles som et ansvar, og gir samtidig mer likevekt i relasjonen, fordi det det skaper en forskjell.

Bedt om å si sine meninger

Stangehjelpa bruker FIT i alle samtaler med brukere.

Ikke bare Susanne, men mange av brukerne har gitt tilbakemelding om at de opplever FIT som nyttig.

Susannes opplevelse er at terapien er blitt justert på grunn av hennes tilbakemeldinger.

-Jeg kan si fra om hvordan jeg ønsker at vi skal jobbe i samtalene. Når jeg har skåret lavt på SRS, har jeg fått fortelle hvorfor. Jeg sa for eksempel en gang at jeg ville at Marianne skulle samle trådene for meg på slutten samtalen, hjelpe meg å få oversikt over hva vi hadde snakket om. Slik har det blitt, og det har vært viktig for meg, sier hun.

Marianne Furuli sier at de handler ut fra feedback fra brukerne og at det er lærerikt å få tilbakemeldinger.

-Noe ryddig over det hele

Susanne, som har strevet med angst og depresjon, forteller at hun gjennom FIT har blitt mer bevisst på at det faktisk er henne samtalene handler om. Dermed kan hun aktivt snu sitt eget liv.

-Jeg blir gitt en tjeneste fra kommunen, og bedt om å gi tilbakemelding på den etter hver samtale. Det er rett og slett noe som blir veldig ryddig med det. Det er jo faktisk meg det handler om i disse samtalene, og da er det godt å føle at jeg er så aktivt påvirke hvordan vi sammen skal jobbe for å skape endring livet mitt. Du vet, selv om depresjon og angst har svirret rundt i meg, er jeg jo et reflektert menneske, sier Susanne med glimt i øyet.

Nyttig ut over terapitimene

Å bli spurt om sine meninger har vært nyttig utover det som foregår i terapisamtalene. Hun får øvd seg på å takle utfordringer.

-Jeg trenger øve på å være ærlig og si fra om hva jeg mener, kjenne at hva jeg mener har en betydning og at meningene mine gjør en forskjell, sier hun.

Bevisstgjørende

FIT har også gjort henne bevisst på hvordan hun har det. Hun ser på ORS-grafen sammen med Marianne i samtalene.

-For meg har det å se på grafen vært noe som har gitt meg en mestringsopplevelse. Jeg kan se tilbake på hvordan jeg hadde det da jeg kom hit, hvor enormt langt nede jeg var, og hvor langt jeg er kommet. Jeg kan se på grafen hvilken stor jobb jeg har gjort, forteller hun.

Ansvarliggjørende

Susanne opplever at Stangehjelpa skiller seg fra annen behandling hun har opplevd. Ikke bare på grunn av FIT, men også ved at hun ble gitt ansvar.

-Marianne har lokket meg frem, lokket meg til å ta grep om eget liv. Min tankegang er endret. Det ble tydelig for meg at det ikke bare er terapeuten som skal fikse meg, jeg må også hjelpe meg selv, og vi må ta grep sammen. FIT har ansvarliggjort meg, vist meg at det å få det bedre er noe jeg må jobbe med, sier hun.

Susanne henvender seg til Marianne og konkluderer;

-Vet du, denne måten vi har jobbet på gjennom FIT har styrket meg, og så har jeg styrket meg, avrunder hun.

 

Marianne Furuli har lang erfaring med bruk av FIT (Foto: Stangehjelpa)

Kommenter:

Mer om

fit feedback-informerte.tjenester kor brukerkunnskap brukererfaringer verktøy reportasjer nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen