Publisert: 17. april 2015
SEPREP GAMLE OSLO

GÅR I GANG: -Den tverrfaglige modellen funker. Nå må vi lære opp flere, sier prosjektleder Tor Helge Tjelta (t.h.). Fra v.: Brit Håland, avdelingsdirektør i NAV Gamle Oslo, Olav Løkvik, fagutvikler i SEPREP, student Jane Bjarnøy og Anne Ek, fagutvikler i SEPREP. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA).

Ny utdanning tuftet på FACT

Ny utdanning tuftet på FACT

I går gikk startskuddet for en ny, tverrfaglig videreutdanning med spissing mot FACT i bydel Gamle Oslo. 40 studenter tar nå fatt på ny lærdom.

Det er SEPREP som står bak den toårige utdanningen, sammen med Bydel Gamle Oslo.

-Jeg gleder meg til å begynne. Det er mange utfordringer når man jobber med mennesker som sliter med alvorlige psykiske lidelser eller rus. Jeg kommer nok til å ha en bratt læringskurve, sier Jane Bjarnøy, jobbspesialist i Bydel Gamle Oslo.

Den todagers oppstartsamlingen foregår i disse dager på Sundvolden hotell.

Begynte på nytt

Brit Håland, avdelingsdirektør i NAV Gamle Oslo, forteller om hvordan arbeidet med denne målgruppen foregikk i bydelen før.

-Før var samhandlingsarenaene mellom 1. og 2.linjetjenesten møter. Vi så at ressursbruken ikke var optimal, resultatene var for dårlige, og vi ønsket oss en annen innfallsvinkel. Dette førte til et forprosjekt som endte opp med at man tok i bruk FACT-modellen, forteller Håland.

Behandlingsarenaen flyttet seg fra behandlerens arena til brukerens arena. Man fikk brukerperspektivet inn, via erfaringskonsulenter. Og man samhandlet på en helt annen måte.

-Da vi etablerte FACT-team, kunne vi gi brukerne et helt annet og mye bedre tilbud, slår Håland fast.

Ønsket en utdanning

Etter hvert vokste det frem et ønske om å etablere en utdanning rettet mot FACT-modellen. SEPREP har et tverrfaglig utdanningsprogram, der innholdet i utdanningene planlegges sammen med lokale aktører, og det ble naturlig for Bydel Gamle Oslo å gå inn i dette. Og nå er det i gang.

Anne Ek, fagutvikler i SEPREP, har store forventninger til utdanningen man har fått til sammen med Bydel Gamle Oslo.

- Som regel er den lokale aktørene i SEPREP-utdanningene et DPS. I dette tilfellet er den lokale aktøren en bydel. Nytt for oss er også den sterke vinklingen på FACT. Kunnskapsgrunnlaget er veldig overlappende med det vi underviser i, og vi har veldig tro på utdanningen, slår hun fast.

Lærer ny måte å tenke på

-Som jobbveileder i et FACT-team ser jeg at det kan være utfordrende noen ganger å få tak i brukeren. Da gjelder det ikke å gi seg, henge på. Jeg har for øvrig store forventninger til veiledningsgruppene. Det blir spennende å møte andre som jobber med samme målgruppe, på et annet sted, sier Bjarnøy.

Samlingen på Sundvolden skal være et sted der studentene kan senke skuldrene og bli kjent med hverandre, ifølge Tor Helge Tjelta, prosjekt-, team- og studieleder for utdanningen.

-Vi har studenter som er godt skolerte i de eksisterende helsetjenestene, både kommune- og spesialisthelsetjeneste, og også mange fra NAV. Det nye de vil lære nå er den spesielle, tverrfaglige måten å tenke på. Det er denne som er suksesskriteriet i ACT og FACT, sier Tjelta.

Tverrfaglige grupper gir ny kunnskap

Kjernen i studiet er veiledningsgruppemodellen. De 40 studentene er delt inn i seks grupper, med sju deltakere i hver. Alle gruppene har en veileder, med mye erfaring med FACT. En meta-veileder veileder igjen veilederne.

-Mye kunnskap kommer frem når en tverrfaglig sammensatt gruppe diskuterer. Vi trenger ikke eksperter på psykiatri og metoder. Det vi trenger er samhandlingseksperter. For øvrig er det evidens for at ACT er den beste modellen når man skal følge opp mennesker med alvorlige psykiske lidelser, sier Tjelta.

Går ut bedre rustet

-Brukerne oppgir at et stort fokus på symptomer ikke er virksomt. De er opptatt av relasjonen, at de sømløse prosessene er gode. Dette skal den nye utdanningen være med å bidra til, sier Tjelta.

Og om to år kan Jane Bjarnøy og de 39 andre studentene gå ut av eksamenslokalet, med visshet om at de har tatt videreutdanning i SEPREP tverrfaglig utdanningsprogram, og er rustet til å bli enda bedre hjelpere.

 

 

 

SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
  • Toårig, tverrfaglig videreutdanning for ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten som har behandlings- og oppfølgingsansvar for mennesker med psykoseproblematikk/alvorlige psykiske lidelser.
  • Utdanningene planlegges sammen med lokal aktør og foregår i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Høyskolen godkjenner studiene og har overordnet faglig ansvar, samt opptaks- og eksamensansvar.
  • Nå pågår åtte ulike utdanninger. Hvor?
  • Ett kull består av 30 – 40 deltakere som arbeider i samme opptaksområde og fordeler seg jevnt mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.
  • Utdanningen består av undervisning, veiledning i tverrfaglig og tverretatlig gruppe og litteraturstudier/oppgaveskriving i gruppe.

Les mer om utdanningsprogrammet

Bydel Gamle Oslo
  • 50 000 innbyggere.
  • Mange har rus- og psykisk helseproblematikk.
  • I 2013 var 6,7 % sosialhjelpklienter. Dette er det høyeste i Oslo.
Stiftelsen SEPREP
  • SEPREP står for Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser.
  • Ble dannet i 1990 på Gaustad Sykehus med psykiater Endre Ugelstad som første bestyrer og med Edvard Hauff som styreleder. Utgangspunktet var et nettverk av engasjerte fagfolk som ønsket å bidra til et humanistisk, helhetlig og psykososialt orientert behandlingstilbud for mennesker med psykose.

KILDE: www.seprep.no

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen