Publisert: 21. april 2015.   Endret: 01. september 2015
Ketil Nordstrand

BRAKTE GLADNYHET: Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Ketil Nordstrand, under en samling i Lørenskog 21.april for Rask psykisk helsehjelp-kommuner . FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Viderefører Rask psykisk helsehjelp ett år

Viderefører Rask psykisk helsehjelp ett år

Helsedirektoratet gir pilotkommuner som har lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp mulighet til å søke midler også for neste år.

-Til neste år kommer Folkehelseinstituttet med en ferdig evaluering av pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp. Inntil vi har de endelige resultatene klare og eventuelt får gehør for en større satsing, ser vi at det er viktig at de eksisterende pilotene viderefører sitt tilbud , sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Ketil Nordstrand.

De 12 første av de nå 18 pilotkommunene, som startet i 2012, kan dermed søke om midler fra Helsedirektoratet til et fjerde driftsår.

Blir varig?

Han understreker at ambisjonen er at Rask psykisk helsehjelp blir et varig tilbud i de kommunene som er i gang, og at det kan bygges ut til enda flere kommuner. 

-Lavterskeltiltak av høy kvalitet som når bredt ut til de mange som sliter med ulike typer angst og depresjonsproblemer er viktig, mener Nordstrand.

-Robust tjeneste

Han roser de 18 pilotkommunene for å levere gode tjenester til målgruppen, og for å være gode til å markedsføre seg.

-RPH er en robust tjeneste med stor kapasitet, og som hjelper mange, sier han. Tiltak på dette området vil lønne seg, det bidrar til å unngå at problem og sykdom oppstår og utvikles.

Lokal tilpasning

Han mener 2015 blir et veldig spennende år der man vil jobbe med å legge kabalen for Rask psykisk helsehjelp fremover. Noen justeringer ser han for seg ut fra lokale variasjoner.

-Med krav om fire årsverk er det vanskelig for mindre kommuner å bygge opp tilbudet, mens de større kommunene som Oslo og Lørenskog kunne hatt enda flere ansatte. Vi må se på hvordan en finansiering og oppbygging av dette tilbudet kan løses fleksibelt, og vi må se på interkommunale modeller slik Fosen har, mener Nordstrand.

Gladnyhet

-NAPHA er veldig glad for at prosjektene får søke om midler til et ekstra år. Det vil sikre at de kan beholde kompetente medarbeidere, og få bedre tid til å forankre Rask psykisk helsehjelp som del av det ordinære tjenestetilbudet, sier prosjektleder i NAPHA, Trond Asmussen. 

RASK PSYKISK HELSEHJELP
  • Lavterskeltilbud i kommunene basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, til personer over 18 år med lettere til moderat angst og depresjon.
  • 18 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet.
  • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten at man trenger henvisning fra lege
  • Skal drives av tverrfaglige team.
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt. 

Trond Asmussen i NAPHA er glad for at Rask psykisk helsehjelp-kommunene får beholde kompetanse, og får bedre tid på seg til å planlegge fremtiden. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA arkiv.

Kommenter:

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen