Publisert: 26. mai 2015.   Endret: 04. september 2015
Rask psykisk helsehjelp Kristiansund

GODE RESULTATER: Rask psykisk helsehjelp Kristiansund ved f.v. Hektor Hovgaard, Hilde Svensson Sivertsen og Gunnfrid Kvarsvik. Ikke med på bildet: Hallgjerd Hårtveit. FOTO: Rask psykisk helsehjelp Kristiansund.

Fire av fem bedre med Rask psykisk helsehjelp

Fire av fem bedre med Rask psykisk helsehjelp

80 prosent av brukerne av tilbudet Rask psykisk helsehjelp i Kristiansund opplever bedring av symptomer, viser ny kartlegging. Tilbudet baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi.

Mange kommer raskere tilbake i arbeid, og opplever økt mestring og funksjonalitet i hverdagen, skriver avisa Tidens Krav.

Endrer tankemønster

-Vi jobber mye med tanker og tankehåndtering, det å bli bevisst negative tankemønster som vi jobber mot å endre, sier terapeut Gunnfrid Kvarsvik i Rask psykisk helsehjelp Kristiansund.

Tjenesten retter seg mot folk over 18 år med lett og moderat angst og depresjon. Den består av et tverrfaglig team med fire helstillinger. Alle har utdanning i kognitiv terapi, og en psykolog er tilknyttet teamet.

Ble kvitt depresjon

Siden oppstart i 2013 har 360 personer kontaktet teamet. 200 har fått behandling. Kristin Hagedal Ferra (50) er en av dem. Hun forteller til Tidens Krav om hvordan hun fikk hjelp til å bli kvitt depresjonen.

-Jeg har vært litt borti lignende teknikker som vernepleier. Jeg er optimist av natur, men når man er deprimert kan man glemme det man egentlig kan, og da kan man trenge hjelp til å bli styrt inn i en positiv tankegang. Da er det nyttig å få redskap til å komme på rett kjøl, sier Hagedal Ferra.

Fornøyd fastlege

Fastlege Line Ellingsen roser tilbudet.

-Vi har en veldig positiv opplevelse av dette, og har derfor brukt det veldig mye det siste året. Tilbakemeldingene viser bare positive erfaringer. Det er veldig tilgjengelig for pasientene. De får rask time, og vårt inntrykk er at de kommer styrket ut av behandlingen, med ny mestringsfølelse, sier hun.

Tar problemene tidlig

Gunnfrid Kvarsvik og Hilde Svensson Sivertsen i Rask psykisk helsehjelp Kristiansund sier at det er et mål å komme inn på et tidlig tidspunkt, før vanskene har satt seg eller utviklet seg til å bli mer alvorlige.

-De fleste som oppsøker oss er i arbeid, men ofte sykmeldte. Vi har også skoleelever og pensjonister. Det er en økt tendens til flere unge oppsøker oss. Dette har nok mye å gjøre med kravet til å være perfekt. Til nå har det rammet flest jenter, men vi ser også at det rammer menn, sier de til avisa.

Tilbys i 17 kommuner

Kristiansund er en av 17 kommuner i Norge som deltar i et treårig pilotprosjekt der Rask psykisk helsehjelp tilbys. De øvrige er Orkdal, Stjørdal, Fjell, Lørenskog, Hurum, Molde, Modum, Notodden, Fosen DM IKS, Sandnes, Kristiansand, Sarpsborg, Stovner, Moss og Oslo ved bydelene Søndre Nordstrand og Frogner.

NAPHA bistår Helsedirektoratet med oppfølging av pilotkommuner, og arrangerer erfaringssamlinger for dem i samarbeid med Norsk forening for kognitiv terapi, NFKT.

Les også på napha.no:

RASK PSYKISK HELSEHJELP
  • Lavterskeltilbud i kommunene basert på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, til personer over 18 år med lettere til moderat angst og depresjon.
  • 18 kommuner har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere tilbudet.
  • Tilbudet er gratis, og skal gi direkte hjelp, uten at man trenger henvisning fra lege
  • Skal drives av tverrfaglige team.
  • Samhandling med fastleger, spesialisthelsetjenesten og øvrige kommunale tjenester står sentralt. 

Kommenter:

Mer om

nyheter rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen